PETROF PIANO TRIO

úterý 5. 11. 2013 v 19.00 hodin

Kino Nadsklepí

vstupné dobrovolné
čtěte více

Cyklus komorních koncertů pokračuje dalším koncertem souboru Petrof Piano Trio. Soubor tvoří houslista Jan Schulmeister, violoncellista Kamil Žvak a klavíristka Martina Schulmeisterová. Natočili spolu již 3 CD, jejich repertoár sahá od klasicismu po impresionismus. K. Žvak a M. Schulmeisterová pedagogicky působí na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž.

Petrof Piano Trio –vzniklo v roce 2009 a stalo se rezidenčním triem společnosti Petrof. Soubor tvoří houslista Jan Schulmeister, violoncellista Kamil Žvak a klavíristka Martina Schulmeisterová. Natočili spolu již 3 CD, jejich repertoár sahá od klasicismu po impresionismus. K. Žvak a M. Schulmeisterová pedagogicky působí na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž.

Martina Schulmeisterová - Meruňková /klavír/

Narodila se v roce 1978 v Havlíčkově Brodě. Hře na klavír se začala věnovat již v raném dětském věku pod vedením Blanky Skálové. Následně pokračovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž u MgA. Vandy Jandové (1992-1998) a dále na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové (1998-2003). Své vzdělání dovršila doktorskou disertací na téma „Agnes Tyrrell, život a dílo“ 2007 – 2011). Hudební vzdělání zároveň obohacovala na mnoha mistrovských interpretačních kurzech pod vedením Arne Torgera (Německo), Tatiany Zagorowske (Rusko), Hanse Leygrafa (Rakousko), Marie Korecke - Soszkowske (Polsko), Eugena Indjice (USA, Francie). Během studia na sebe upozornila mnoha výraznými úspěchy v národních i mezinárodních klavírních soutěžích. Je laureátkou mezinárodních soutěží v Košicích (1993), Ettlingenu (1994), „Beethovenův Hradec“ (1996), „A.M.A. Calabria“ v italském Lamezia Terme (1999), „Forum Internationale“ ve Vicenze (Itálie – 2000) a „Musical Performance and Pedagogics“ v Helsingoru v Dánsku (2001). Stala se též stipendistkou firmy YAMAHA. Je hostem mnoha českých i zahraničních pódií (Slovensko, Polsko, Anglie, Francie, Nizozemí, Itálie, Dánsko, Čína, Taiwan). Jako sólistka spolupracuje s předními českými ansámbly a orchestry. V roce 2003 byla zařazena na Prémiovou listinu mladých umělců Českého hudebního fondu. Od roku 2002 je pedagogem klavírní hry na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž.

Jan Schulmeister /housle/

Houslista Jan Schulmeister, zakládající člen Wihanova kvarteta, se narodil 5. února 1964 v moravském městě Olomouc. Pochází z rodiny s více než stopadesátiletou hudební tradicí. Tato tradice začíná v první polovině 19.století, kdy jeho prapraděd František Černý (v mládí spolužák a kamarád Antonína Dvořáka ve třídě učitele hudby H. Liehmanna ve Zlonicích) se stává C.k. kapelníkem v Olomouci. V roce 1985 absolvoval Jan Schulmeister konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži a v roce 1989 Akademii múzických umění v Praze. Ve svých 17 - ti letech zakládá smyčcový komorní orchestr kroměřížské konzervatoře a vede ho čtyři roky (1982 – 1985) až do svého odchodu na pražskou AMU. Tam se v roce 1985 stává zakládajícím členem Wihanova kvarteta. Kvartetní hru studuje ve třídě u prof. Antonína Kohouta, violoncellisty Smetanova kvarteta. Studium uzavírá mistrovskou třídou (1990 – 1992) na vysoké hudební škole v Mnichově (prof. Heinz Endress).
S Wihanovým kvartetem v roce 1987 vyhrává soutěž vysokých uměleckých škol na území tehdejšího Československa. V témže roce dostává s kvartetem 2. cenu na celostátní kvartetní soutěži Ludwiga van Beethovena. V roce 1988 vítězí s Wihanovým kvartetem v mezinárodní kvartetní soutěži „Pražské jaro“ a v roce1990 si odváží vítězství z mezinárodní soutěže komorních souborů v Trapani na Sicílii. Největšího soutěžního úspěchu dosahuje v roce 1991, kdy s kvartetem dostává nejen první cenu, ale i cenu publika na prestižní mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně (International String Quartet Competition in London). Předsedou poroty byl Lord Yehudi Menuhin a s vítězstvím v této světové soutěži je spojena i následující mezinárodní kariéra Wihanova kvarteta. Posledním místem v soutěžní kariéře se stává Osaka ( Osaka chamber music Festa), kde v roce 1996 získává s Wihanovým kvartetem bronzovou medaili.
Jan Schulmeister absolvoval řadu mezinárodních kurzů (Mnichov, Basilej, Paříž, Hannover). Od roku 1992 až do současnosti úzce spolupracuje s prof. Hatto Beyerlem, zakládajícím členem kvartetu Albana Berga. Od roku 1990 až doposud s kvartetem nahrál přes 40 CD, kde především dominují dvě kompletní nahrávky Beethovenova kvartetního díla. První z let 1996 – 2004 (Lotos) je studiová nahrávka, druhá, živá nahrávka je ze souborného provedení tohoto díla v Praze z roku 2008 (Nimbus Alliance). Je koncertně činný v Evropě, USA, Austrálii, Novém Zélandě, Japonsku a některých zemích blízkého i dálného východu.
Od devadesátých let je činný také pedagogicky a to převážně ve Velké Británii, kde spolupracuje se společností Pro Corda, která pořádá i kurzy komorní hry v Leistonu (Suffolk), na kterých od roku 1992 pravidelně učí. Jako člen Wihanova kvarteta, které je hostujícím rezidenčním kvartetem Trinity College of Music v Londýně, pedagogicky působí rovněž zde. Jeho jméno je taktéž spjato s mistrovskými kurzy komorní hudby na hudebních univerzitách v Manchesteru, Birminghamu, Bristolu, Cardiffu a Menuhin School of Music v Londýně. Od založení společnosti Cavatina Chamber music trust s ní intenzivně spolupracuje a propaguje v rámci výchovných koncertů komorní hudbu na mnoha školách v Londýně i mimo něj.
Jan Schulmeister byl s Wihanovým kvartetem za pedagogický a interpretační přínos na území Velké Británie třikrát nominován na cenu Královské filharmonické společnosti. V roce 2006 vydal se svou manželkou (klavíristka Martina Schulmeisterová) ve světové premiéře CD (Bach – varhaní triové sonáty BWV 525 – 530, v transkripci pro housle a klavír od Ferdinanda Davida).
V roce 2009 založil Petrof Piano Trio (spolu s manželkou a violoncellistou Kamilem Žvakem, kteří jsou pedagogy Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži), jež se stalo rezidenčním souborem společnosti PETROF, která je nejstarším a nejslavnějším českým výrobcem klavírů a pianin. První CD pro tuto společnost natočil v roce 2010 (Haydn, Schumann, Brahms – klavírní tria). Další CD bude realizováno v roce 2011. Zazní na něm klavírní tria W. A. Mozarta, Josefa Suka a Antonína Dvořáka. V roce 2009 začal Jan Schulmeister studovat doktorandské studium na pedagogické fakultě Palackého university v Olomouci. Jeho doktorandská práce nese název „ Historie a tradice české kvartetní školy“. Jan Schulmeister je v České republice také publikačně činný v odborných hudebních časopisech (Opus musicum , Hudební rozhledy).

Kamil Žvak /violoncello/

Kamil Žvak se narodil v roce 1981 ve Vsetíně. Hře na violoncello se začal věnovat v šesti letech pod vedením Mgr. Zdeňky Pimkové. Dále pak pokračoval u stejné profesorky i na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž. Svá studia hudby pak zakončil na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Prof. Miroslava Petráše. Své vzdělání si rozšiřoval na kurzech staré hudby ve Valticích – Prof. Irmtraud Hubatschek, stejně jako na Internationale Sommerakademie Semmering u Prof. Tobiase Kühne a Prof. Tomasze Strahleho stejně tak na Master Class u Annera Bylsmy, Petera Wispelweye či Lubomira Georgieva. Zúčastnil se řady mezinárodních soutěží např. Heranovy violoncellové soutěže či Konkurzie Kamzimierza Wilkomirskogo v Poznani. V současnosti hraje na nástroj Tomáše Haškovce z roku 2003. Je vyhledávaným komorním hráčem a vystoupil v celé řadě evropských zemí i jako sólista. Od roku 2010 je pedagogem hry na violoncello na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž.

Program:

Édouard Lalo (1823 – 1892): Klavírní trio c moll op. 7

Allegro moderato

Andante

Scherzo. Allegretto

Recitativo. Allegro

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847): Písně beze slov

arr. J. Kowalewski

Allegro con anima op. 62 č. 4

Un poco agitato, ma andante op. 102 č. 4

Andante con moto op. 19 č. 1

Allegretto grazioso op. 62 č. 6

Andante con moto op. 38. č. 6

Allegro non troppo op. 53 č. 2

Presto e leggiero op. 67 č. 4

-------------------------------- přestávka -----------------------------------

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Klavírní trio D dur

op. 70 č. 1

Allegro vivace

Largo assai ed espressivo

Presto

PETROF PIANO TRIO

Martina Schulmeisterová – klavír

Jan Schulmeister – housle

Kamil Žvak – violoncello

Trio vzniklo v roce 2009 z iniciativy houslisty Wihanova kvarteta Jana Schulmeistera. Jeho členy jsou renomovaní komorní hráči, kteří do souboru přináší zkušenost již bezmála třicetileté koncertní činnosti houslisty a „mladou hudební krev“ klavíristky a violoncellisty. Ve stejném roce se soubor stal rezidenčním triem společnosti PETROF, která svou tradicí a kvalitou soubor zaštítila a jen podtrhuje záměr umělců o spojení umění na té nejvyšší úrovni. Od roku 2011 zastává ansámbl stejný post rovněž na mezinárodních interpretačních kurzeh v Zábřehu na Moravě, kde působí jeho členové též jako lektoři.

V současné době má soubor na svém kontě tři CD, která obsahují klavírní tria nejvýznamnějších skladatelů od klasicismu po vrcholný romantismus – Haydn, Mozart, Schumann, Lalo, Mendelssohn, Bruch, Brahms, Dvořák a Suk. Poslední zvukový nosič (Lalo, Bruch a Mendelssohn-Bartholdy) realizovalo Petrof Piano Trio spolu s prestižní anglickou vydavatelskou společností NIMBUS ALLIANCE. Toto CD bylo velmi pozitivně oceněno odbornou kritikou v našich i zahraničních odborných časopisech (Hudební rozhledy, The Strad, Classical music ad.). V příštím roce uskuteční trio pro stejnou společnost další nahrávku – Čajkovského Klavírní trio a moll op. 50 a výběr Mendelssohnových Písní beze slov v transkripci pro klavírní trio.

Členové tria bývají častými hosty domácích i zahraničních pódií (Velká Británie, Španělsko, Francie). V plánu je též projekt na koncertní turné po Asii. Repertoár tria zahrnuje díla skladatelů raného klasicismu po impresionismus. Soubor se také věnuje nastudování děl soudobých skladatelů, kteří obohacují jejich repertoár o skladby konce 20. a 21. století.

zpět nahoruVýběr akcí filtrem

Zajímá mě

Pustí mě tam?

Mám na to?

Mám čas?

Potvrďte kritéria filtru

Zvolte datum

Od

duben 2024

po18152229
út29162330
st3101724
čt4111825
5121926
so6132027
ne7142128

Do

květen 2024

po6132027
út7142128
st18152229
čt29162330
310172431
so4111825
ne5121926
Potvrďte vybrané odbobí