DOŽÍNKY ZLÍNSKÉHO KRAJE

sobota 24. 8. 2013 v 10.00 hodin

Velké náměstí

vstupné dobrovolné
čtěte více

Tradiční program DOŽÍNEK ZLÍNSKÉHO KRAJE nabídne od 10:00 průvod všech krojovaných souborů městem Kroměříž (předpoklad 500 krojovaných) na Velké náměstí, kde proběhne slavnostní zahájení letošních Dožínek a tradiční předání dožínkového věnce hospodáři. Součástí zahájení ubude i předání cen REGIONÁLNÍ POTRAVINA. Od 11:45 se úpak postupně představí zástupci všech folklórních regionů Zlínského kraje : Kopaničár Starý Hrozenkov, Hlahol Mysločovice, Hanácká beseda Kojetín, Cimbálová muzika Ohnica Uherské Hradiště, Mezříčan Valašské, Meziříčí, FS Malé Zálesí Luhačovice, FS Leluja Provodov, Omladina Martinice, Malý Ječmínek Chropyně, Jabloňka Martinice, Klebetníček Vyškov, Rusavjan, Moravan Kroměříž, Malý Hanáček Kroměříž ...

Program Dožínek Zlínského kraje 24. 8. 2013

8,00 – Dožínkový jarmark – Velké náměstí

10,00 - Dožínkový průvod – Tovačovského, 1. máje, Milíčovo nám., Masarykovo nám., Kovářská,Velké náměstí

11,00 – Slavnostní zahájení a předání dožínkového věnce hospodáři

11,30 – Regionální potravina Zlínského kraje – předání cen

Vystoupení folklorních souborů Zlínského kraje – Velké náměstí

11,45 – 12,00 hod. FS Kopaničár a Hudecká muzika Kopaničár Starý Hrozenkov, Už sme žitko zežali - tance a zpěvy z hornaté oblasti Slovácka

12,00 – 12,15 hod. Hanácká beseda Kojetín – Hanácké tance z Kojetína - Národopisný hanácký soubor

12,15 - 12,30 hod. Cimbálová muzika Ohnica Uherské Hradiště - slovácká cimbálová muzika

12,30 – 12,45 hod. Omladina Martinice - dětský hanácký soubor

12,45 – 13,00 hod. Mezřičan Valašské Meziříčí a Cimbálová muzika Jiřího Nechanického – Figurální tance - valašský národopisný soubor

13,00 – 13,15 hod. Malý Hanáček MŠ Kollárova Kroměříž – Zakukala žežulička - dětský soubor

13,15 – 13,30 hod. Hlahol Mysločovice - mužský pěvecký sbor

13,30 – 13,45 hod. Rusavjan z Rusavy a Cimbálová muzika Rusava – Řemesla, Žňové - valašský soubor

13,45 – 14,00 hod. Malý Ječmínek Chropyně - dětský hanácký soubor

14,00 – 14,15 hod. Málé Zálesí Luhačovice + Záleská cimbálová muzika – Zahrajte mě muzikanti, Na pasvě - taneční a písňový folklor z oblasti Luhačovského Zálesí

14,15 – 14,30 hod. Moravan Kroměříž – Moravská lidová píseň - smíšený pěvecký sbor

14,30 – 14,45 hod. FS Leluja Provodov + cimbálová muzika Leluja – Léto na Zálesí - zvyklosti, tance a písně z okolí Luhačovského Zálesí

14,45 – 15,00 hod. Jabloňka Martinice – Pro radost - dětský hanácký soubor

15,00 – 15,15 hod. FS Kopaničár Starý Hrozenkov a Hudecká muzika Kopaničár Hudecká muzika, Tance z Kopanic

15,15 – 15,30 hod. Mezřičan Valašské Meziříčí a Cimbálová muzika Jiřího Nechanického– Ze života ženáckého

15,30 – 15,45 hod. Malý Ječmínek Chropyně

15,45 – 16,00 hod. Cimbálová muzika Ohnica Uherské Hradiště

16,00 – 16,15 hod. Málé Zálesí Luhačovice + Záleská cimbálová muzika – Sada žňových písniček, U mlynáře, Zlámanec

16,15 – 16,30 hod. Rusavjan z Rusavy a Cimbálová muzika Rusava – Rejdováky, Zbojníci

16,30 – 17,15 hod. Zdounečanka - oblíbená dechová hudba

POKLADY UNESCO - GALAPROGRAM HOSTŮ – Velké náměstí

18,30 hod. Milke Zorec (Slovinsko) - lidové písně a tance z okolí Mariboru

19,00 hod. Chigaga Groups (Maroko) - bubenická hudební skupina

19,30 hod. Trys Keturiose (Litva) – Litevské sutartines - starobylé litevské vícehlasé zpěvy – zapsány na seznam UNESCO

19,45 hod. Kintari (Indonésie) - tance Kalimantan a maskovaný duet masek telek

20,00 hod. Soubor Valšských písní a tanců VSACAN - umění valašského odzemku

20,30 hod. Duša fujary (Slovensko) - lidový hudební nástroj zapsaný na seznam hudebních nástrojů UNESCO

21,00 hod. Kintari (Indonésie) – tance Kalimantan a Bali - bubínkový tanec indang a tanec s vějíři Bajidor kahot

21,15 hod. Taneční soubor Hradišťan – Pocta pokladům UNESCO - ojedinělé umělecké těleso na Moravě, které se snaží folklórní materiál zpracovávat do uměleckého tvaru a představí JÍZDU KRÁLŮ, VERBUŇK A SLUNOVARAT Jiřího Pavlici

SLAVNOSTI CHLEBA - Arcibiskupský zámek - nádvoří

10,00 – 17,00 SLAVNOST CHLEBA – prezentace pekařských dovedností,

výstava chleba, ochutnávka

Program: 

12,00 hod. paní Marie Pachtová a Dětský folklorní soubor Klebetníček Vyškov – Až já bodo velká dětský hanácký folklorní soubor, který zpracovává folklorní dědictví

z celé Hané

12,30 hod. Milke Zorec (Slovinsko) - lidové písně a tance z okolí Mariboru

13,00 hod. Jabloňka Martinice - dětský hanácký soubor

13,30 hod. Duša fujary (Slovensko)- lidový hudební nástroj zapsaný na seznam hudebních nástrojů UNESCO

14,00 hod. Omladina Martinice - dětský hanácký soubor

14,30 hod. Chigaga Groups (Maroko) - bubenická hudební skupina

15,00 hod. Hlahol Mysločovice - mužský pěvecký sbor

15,30 hod. p. Pachtová a dětský folklorní soubor Klebetníček

16,00 hod. Kintari (indonésie)- indonéské tance - tance Kalimantan

16,30 hod. p. Pachtová a dětský folklorní soubor Klebetníček

13,00 – 16,00 Prezentace a prodej regionálních potravinářských výrobků Zlínského kraje REGIONÁLNÍ POTRAVINA – Salla Terenna

HLAHOL MYSLOČOVICE

Mužský pěvecký sbor Hlahol Mysločovice slaví v letošním roce 15. výročí od svého vzniku. Po celou dobu je jeho hlavní náplní zpěv moravských písní se zvláštním zřetelem k písním hanáckým. Nejdůležitějším cílem při našich vystoupeních je posluchače pobavit a přinášet jim dobrou náladu. Netajíme také, že při sklence něčeho dobrého se nám zpívá lépe. A když máme řešit nějaký problém, držíme se hesla „Zazpíváme, uvidíme!“

FOLKLORNÍ SOUBOR MALÝ JEČMÍNEK

Letošní rok je pro Malé Ječmínky velmi úspěšný. Protancovaly se do Celorepublikového kola přehlídky dětských folklorních souborů v Jihlavě, kde zastupovaly národopisnou oblast Haná. Pravidelně se zúčastňují Dožínek Zlínského kraje, které se každoročně konají v Kroměříži. Rádi však přijmou pozvání na hody v různých místech Hané, kde se mohou představit a svým vystoupením rozdávat radost.

FOLKLORNÍ SOUBOR KOPANIČÁR STARÝ HROZENKOV

Zřizovatelem souboru je Obec Starý Hrozenkov. Svou činnost započal soubor na přelomu let 1947/1948. Má za sebou již 65 let úspěšné činnosti. Po celou dobu až do současnosti se snaží udržovat lidové písně, tance a kulturní tradice z oblasti Starohrozenkovských Kopanic. Lidové umění Kopaničárů udržuje soubor nejen doma, ale prezentoval se s ním několikrát i v zahraničí (Slovensko, Rumunsko, Polsko, Německo, Španělsko,Holandsko). Každoročně absolvuje řadu vystoupení na různých slavnostech a festivalech. U příležitosti svého 50 výročí vydal soubor první CD písní z Kopanic „Okolo Hrozenka“ a k 60. výročí nahrál druhé CD s názvem „Moja milá veselosc“. Ve svém programu soubor zpracovává typické tance z oblasti Starohrozenkovských Kopanic a Moravsko-slovenského pomezí (hrozenská,, obtáčaná, čardáš, kúbový, minárský). Dále jsou to pásma zaměřená na místní lidové tradice a zvyky (fašjanky, šibáky, dožínky, lidové magie, předvánoční a vánoční zvyky a obyčeje). Soubor doprovází hudecká muzika Kopaničár s primáši Juliánem Babrnákem a Janem Rapantem. Od roku 1982 vedou soubor manželé Rapantovi, Jan Rapant je uměleckým vedoucím, Marie Rapantová vede taneční složku souboru, zpracovává choreografii jednotlivých programů. V současné době má soubor 33 členů – tanečníků, zpěváků a muzikantů.

MEZŘÍČAN – VALAŠSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Historie Mezříčanu sahá až do roku 1946, kdy ve Valašském Meziříčí založil sběratel lidových písní profesor Arnošt Kubeša Valašský národopisný soubor. V roce 1973 začal pracovat pod kulturním zařízením města Valašské Meziříčí folklorní soubor s názvem Mezříčan. Poslední změna proběhla v roce 1998, kdy se soubor osamostatnil a vzniklo Občanské sdružení Mezříčan. Současným vedoucím je ing. Tomáš Majdloch. Mezříčan zpracovává folklorní materiál nejen meziříčského regionu, ale celého valašska, ke kterému patří písně, tance i lidová slovesnost. Kromě jednotlivých valašských tanců, jako jsou točené, starodávné či figurální tance, má soubor v repertoáru i tématická pásma, např. Vojenské, Svatební, Vánoční apod.Soubor má společná vystoupení, kde se na pódiu prezentují všichni tanečníci (např. posezení u cimbálu, celovečerních představeních apod.). Jednotlivé složky mohou vystupovat i samostatně (kratší vstupy vhodné např. na plesy, na besídky apod.). V současné době Mezříčan spolupracuje s Cimbálovou muzikou Jiřího Nechanického.

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MORAVAN KROMĚŘÍŽ

patří mezi nejstarší pěvecké sbory na Moravě. V letošním roce oslaví 150. výročí svého založení.Vznikl z kroměřížského, německy orientovaného čtenářského sdružení Casino, kdy se odtrhla část členů, kteří utvořili vlastní český čtenářský spolek, který dostal později jméno Občanská beseda. V jeho čele stál mecenáš JUDr. Jan Kozánek. Kroužek nadšenců z tohoto čtenářského spolku utvořil v roce 1863 pěvecko-hudební spolek Moravan, nejprve jako mužský pěvecký sbor. V srpnu roku 1865 byl svěcen prapor Moravanu. V roce 1871 byl v Kroměříži založen ženský pěvecký sbor Vlastimila, který se k Moravanu připojil v roce 1882. Po splynutí obou sborů vzniklo reprezentační těleso, které mělo v roce 1883 dokonce 176 členů . Činnost je zaměřená na různé kulturní akce nejen v Kroměříži a okolí. Sbor spolupracuje již několik let se Smíšeným pěveckým sborem ze Suché nad Parnou a Smíšeným pěveckým sborem Slavoš z Berouna, s kterými v červnu letošního roku vystoupil při slavnostním koncertě u příležitosti 150. výročí založení Moravanu v Kroměříži. Společně s družebními sbory vystupuje v hostujících městech Suchá nad Parnou a v Berouně. Zúčastnil se zahraničního turné do Říma, zazpíval si také ve Francii a Švýcarsku. Úpravy lidových písní a hlavně hanácké národní písně patřily vždy ke stěžejnímu pěveckému programu sboru Moravan, zvláště po spojení Moravanu se smíšeným pěveckým sborem Občanské besedy Kyselovice , který přinesl cenné zkušenosti z mnoha folklorních vystoupení. Sbor v současné době může využívat bohatého hudebního archivu s hanáckými písničkami ke všem příležitostem. Může prezentovat i krásné hanácké kroje, které Občanská beseda ve svém fondu uchovala. Proto také uvítali obnovené tradice dožínek a jiných folklorních slavností v regionu. Pro tyto příležitosti mají možnost ze svých archivů znovu oživit stále jiné, a některé dávno zasunuté a polozapomenuté tradiční písničky. Sbor vystupuje od počátku v Kroměříži na dožínkách Zlínského kraje, prezentoval se na Hospodářské výstavě v Kroměříži i na dožínkách v Kyselovicích.

HANÁCKÁ BESEDA KOJETÍN

Národopisný hanácký soubor , který zachovává hanácké lidové kroje, tradice, obřady, zvyky a obyčeje.

MALÝ HANÁČEK MŠ KOLLÁROVA KROMĚŘÍŽ

Vznikl v roce 2005 založený Hanou Vízdalovou učitelkou MŠ Kollárova Kroměříž. Účastní se akcí pořádaných městem Kroměříž, folklorních přehlídek, vystupují také v domovech pro seniory a každoročně na dožínkách v Kroměříži.

FOLKLORNÍ SOUBOR MALÝ JEČMÍNEK CHROPYNĚ

Historie folklorního souboru Ječmínek Chropyně je poměrně dlouhá. V minulosti s ním byla spojována jména Bohumila Šimberová a Helena Chmelová. Jejich štafetu později přebrali František Malý a Lenka Chmelová. Na krátkou dobu se folklorní soubor odmlčel, ale již 7 rokem opět znovu pracuje pod názvem Malý Ječmínek Chropyně. V současné době soubor navštěvuje 20 dětí ve věkovém rozmezí 4 - 12 let. o kroje se stará slečna Petra Kovaříková a taneční choreografii a nácvik s dětmi zajišťují paní Radka Míšková a Magda Rapantová. Soubor je nově obohacen o hudební doprovod. Již třetím rokem spolupracuje s pedagogy a žáky ze ZUŠ Kroměříž, pobočky Chropyně. o tom, jak se jim spolupráce daří, se můžete sami přesvědčit…

CIMBÁLOVÁ MUZIKA OHNICA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Muzika postupně vykrystalizovala na přelomu let 2005 a 2006, kdy z původně doprovodného uskupení muzikantů na absolventský koncert cimbalisty Jana Káčera vznikla muzika, která chtěla dále hrát a ne skončit pouze koncertem. Mimo to, dalším důležitým mezníkem byla nabídka Pavla Šupky (houslisty Kunovjanu), který byl požádán souborem Handrlák z Kunovic o založení doprovodné cimbálovky. Ve velmi krátké době se podařilo poskládat muziku, kde našli své místo členové jiných muzik (Gymnázia, Střední průmyslové školy, ZUŠ), ale i ti, kteří doposud neměli možnost zahrát si v cimbálové muzice a chtěli to zkusit. Brzy si muzika připravila repertoár a vydala se na svůj první zájezd s tanečním souborem. Kvůli své velké vytíženosti Pavel Šupka předal po roce žezlo vedení CM do rukou cimbalisty Jan Káčera. S FS Handrlák muzika spolupracovala do konce roku 2008, kdy se osamostatnila, stala se občanským sdružením a vrhla se na vlastní hudební dráhu. Útočiště pro svůj další rozvoj muzika našla v Klubu kultury v Uherském Hradišti, který je její velkou oporou. CM zde nejen zkouší, ale i veřejně vystupuje. Obsazení muziky se postupně měnilo, střídaly se posty, někteří odešli, jiní přišli, mnozí za těch pár let vyrostli. Třeba nynější primáš začínal jako hráč obligátních houslí. Dalším úkolem po osamostatnění muziky bylo vyřešit její název. Po delší rozvaze při sklence dobrého vína s přáteli se muzika rozhodla pro název OHNICA. Znamená hořící trávu na poli v podzimním slunci, ale také temperament a ohnivost hudebního projevu muziky. Muzika se snaží stále rozšiřovat svůj repertoár, zaměřuje se převážně na interpretaci písňového a tanečního repertoáru hradišťského Dolňácka, celého Slovácka a nebrání se i jiným regionům a žánrům. Vzorem pro ně jsou generace starších muzikantů a cimbálových muzik z okolí (jako jsou Hradišťan, CM Jaroslava Čecha a v neposlední řadě BROLN). Dnes muzika spolupracuje s mnoha tanečními soubory – jmenovitě Cifra, Old Stars Hradišťan, tři skupinky dětského souboru Hradišťánek, mužský a ženský sbor z Kunovic, vystupuje jak na domácí scéně (Slavnosti vína UH, Ozvěny Horňácka, MFF Strážnice, Dolní Lomná, Kopaničářské slavnosti, Jízdy králů v Hluku, Kunovicích a Vlčnově), tak i v zahraničí (Slovensko, Rakousko, Polsko, Německo, Ukrajina,).

FOLKLORNÍ SOUBOR MALÁ ZÁLESÍ

Folklorní soubor Malé Zálesí zpracovává především taneční a písňový folklór oblasti luhačovického Zálesí. U jeho zrodu stála paní Věra Haluzová. Soubor v současné době pracuje ve třech skupinách rozdělených podle věku. První skupinu tvoří Zálesáčci, děti předškolního a mladšího školního věku, které vede Alena Kotišová. Druhou skupinou je mládež ve věku 15 – 22 let pod vedením Marcely Semelové a k souboru patří také chasa dospělých tanečníků od 25 let věku a výše. Nedílnou součástí Malého Zálesí jsou dvě cimbálové muziky, které kromě spolupráce s taneční složkou pořádají také samostatné projekty a koncerty. V letošním roce soubor Malé Zálesí oslaví výročí 50 let od svého založení. Za dobu jeho existence se zde vystřídalo několik generací tanečníků a hudebníků, kteří se divákům společně představí v rámci slavnostního koncertu dne 12. října v luhačovickém Lázeňském divadle. Všichni jste srdečně zváni!

RUSAVJAN Z RUSAVY

Valašský krúžek Rusavjan vznikl v roce 1976. Ve svém repertoáru vychází především z folklórního odkazu valašské obce Rusava (v Hostýnských vrších), ale využívá i materiálů z jiných částí Valašska. Čerpá ze sbírek Daniela Slobody, Františka Táborského a Zdeňky Jelínkové. Krúžek pořádá dvě tradiční akce – Valašský bál a Kácání mája. Soubor Rusavjan spolupracuje s cimbálovou muzikou Rusava. Členové Rusavjanu natáčeli pro Českou televizi a zúčastnili se celé řady přehlídek, soutěží a mezinárodních folklórních festivalů v tuzemsku (Liptál, Šumperk, Hlinsko, Bystřice pod Hostýnem, Hradec Králové, Lázně Bělohrad, Karlovy Vary, Klatovy, Písek, Brno, Rožnov pod Radhoštěm, atd.). Krúžek Rusavjan rovněž reprezentoval naši republiku i na mezinárodních folklórních festivalech v Polsku, Rakousku, Itálii, Německu, Portugalsku a na Kanárských ostrovech.

FOLKLORNÍ SOUBOR LELUJA PROVODOV

Folklorní soubor Leluja byl založen na podzim roku 2008 na Provodově (okres Zlín) a jeho snahou je seznámit děti i veřejnost s lidovou kulturou Luhačovského Zálesí. Repertoár se skládá z místních zvykosloví, tanců, písní či tradičních dětských her. Děti vystupují na domácích i zahraničních festivalech, kromě toho se soubor podílí také na rekonstrukcích lidových zvyků a obřadů v regionu, jakými jsou například vynášení Mařeny, Chození s létečkem, Královničky či Vánoční pastýřské hry. Velkým počinem souboru je také rekonstrukce svatebního kroje luhačovského Zálesí, se kterým soubor svůj region prezentoval na Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, kterých se každoročně účastní. Soubor v červnu 2012 uspořádal folklorní festival Hore Provodovem, kterého se zúčastnily, kromě domácích, soubory z Čejče, Buchlovic a Vizovic. Tento festival se bude opakovat v roce 2014 – tedy jednou za dva roky. Na podzim roku 2011 soubor založil občanské sdružení Leluja a získal tak samostatnost. Dnes se soubor Leluja skládá z několika složek - děti od 3 do 15 let (rozděleni do 4 skupin), 8 dospělých tanečních párů, cimbálová muzika a ženský sbor. Pro velký zájem působí soubor nejen na Provodově, ale také v jedné z městských částí Luhačovic – na Řetechově.

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KLEBETNÍČEK VYŠKOV

DFS Klebetníček byl založen v roce 1970 ve Vyškově a jeho zřizovatelem je MKS Vyškov. Klebetník je taška k ženskému hanáckému kroji a protože jsme malý soubor, říkáme si Klebetníček. Našimi členy jsou děti od 3 - 15 let. Materiál, který zpracováváme, čerpáme z folklorního dědictví nejen z Vyškovska, ale i z celé Hané. Děti se seznamují s říkadly, dětskými hrami, písněmi , tanci a výročními zvyky, které zprostředkovaně předvádějí divákům a posluchačům.V našem souboru vedeme děti k tomu, aby poznaly, pochopily a porozuměly lidové kultuře a lidové tradici, kterou nám zachovaly předešlé generace. My jejich odkaz poznáváme, udržujeme a rozvíjíme. Věříme, že dnešní generace, která lidovou kulturu našeho regionu převzala, ji předá generaci příští.

FOLKLORNÍ SOUBOR JABLOŃKA

Začínající folklorní soubor „Jabloňka Martinice“,o.s. vznikl za účelem oživení a udržování kulturních tradic z oblasti Hané. Naším hlavním cílem je podílet se na udržení toho nejkrásnějšího, co nám zůstalo po našich předcích, tj. uchovávat naše národní tradice a krásu Hanáckého kroje pro další generace. Snažíme se hlavně o to, probudit mezi našimi nejmladšími zájem o folklor, hudbu, zpěv a tanec. Jabloňka Martinice funguje od roku 2012 pod vedením paní Petry Zrníkové a paní Ilony Brázdilové. o hudební a pěveckou složku se starají p. Ilona Brázdilové, p.Jitka Černíková, sl. Veronika Rožnovská a sl. Pavla Paštěková. V současné době navštěvuje soubor 20 dětí ve věku od 3 do 12-ti let. Jabloňka se účastní i pořádá mnoho akcí, ať už folklorního či nefolklorních charakteru.

OMLADINA MARTINICE

Kulturní Sdružení Omladina Martinice, kterému je přisouzeno , že již 11 let dělá radost ne jenom sobě, ale všem pro které svůj program a vystoupení připravuje. Svou základnu má Omladina Martinice založenou od začátku své existence na činnosti dospělých, ale pomalu a jistě si buduje základnu dětí pro další činnost soboru, přesto žegenerační proces dospívajících dětí pro činnost ve spolku je nevyspitatelný. Od svého založení se Omladina zúčastnila na malých vystoupení z okolí Holešovska ( jako účast na hodech, slavností obcí, svěcení praporů, bálech,v neposlední řadě Jízdě králů ve Vlčnově, ale i na Slovensku v Turčianských Teplicách, v Povážské Bystrici či v Polské Pczoně). Nemůžeme opomenout ani pravidelné uskutečnění na velikonočních bohoslužbách v Holešově a několik ročníků "Hanáckých dnů" v Holešově za podpory města Holešov a MKS či 2.ročníků v Martinicích.

zpět nahoruVýběr akcí filtrem

Zajímá mě

Pustí mě tam?

Mám na to?

Mám čas?

Potvrďte kritéria filtru

Zvolte datum

Od

červen 2024

po3101724
út4111825
st5121926
čt6132027
7142128
so18152229
ne29162330

Do

červenec 2024

po18152229
út29162330
st310172431
čt4111825
5121926
so6132027
ne7142128
Potvrďte vybrané odbobí