Collegium Musicum Brno : ŽIDOVSKÁ BAROKNÍ HUDBA

pondělí 5. 8. 2013 v 19.30 hodin

Květná zahrada

150 Kč
čtěte více

Barokní hudba se rozvíjela pod tlakem hlavních duchovních směrů katolíků a protestantů. V té době existovaly i židovské komunity. Ty byly různě pronásledovány. Našla se však místa, kde se mohly rozvinout i v kulturní rovině. Např. italská Mantova, kde na začátku 17. století působil na dvoře vévody Gonzagy v podstatě i první židovský skladatel, známý pod jménem Salamone Rossi. Komponoval ve stejném stylu jako slavný Claudio Monteverdi, a to nejen italské madrigaly, ale i žalmy a modlitby v hebrejštině. Byl také první, kdo přivedl do synagogy sborovou polyfonní hudbu. Zkombinoval staré hebrejské texty s novou raně barokní hudbou a takto vzniklé skladby vydal v roce 1622 ve sbírce Písně Šalamounovy.

Collegium Musicum Brno http://www.cz.cmbrno.com/

Irena Troupová soprán

Elen Machová, Jiří Květon barokní housle

Věra Mikulášková viola da gamba

Simona Holubcová theorbovaná loutna

Lucie Fišerová virginal

Evropská barokní hudba se rozvíjela pod vlivem hlavních duchovních směrů, jež v tu dobu dominovaly – katolicismem a protestantismem. V 17. a 18. století však v Evropě existovaly i početné židovské komunity. Ty byly většinou odsouvány do ghett, v různých obdobích pak více či méně pronásledovány, našla se však místa, kde se mohly rozvinout i v kulturní rovině.

Jedním z takových míst byla začátkem 17. století italská Mantova. Pod záštitou vévody Gonzagy působil i v podstatě první židovský skladatel (známý jménem) – Salamone Rossi.Komponoval ve stejném stylu jako slavný Claudio Monteverdi, a to nejen italské madrigaly, ale i žalmy a modlitby v hebrejštině. Rossi sice pocházel z tradiční židovské rodiny, řadu tradicí však zboural, neboť byl prvním, kdo do synagogy uvedl sborovou polyfonní hudbu. Vícehlas a instrumentální hudba byly v synagoze po staletí zakázány na znamení smutku a oplakávání zničeného jeruzalémského chrámu. Jen při svatbách bylo použití hudebních nástrojů povoleno. Rossi zkombinoval staré duchovní hebrejské texty s novou raně barokní hudbou a takto vzniklé skladby vydal v roce 1622 ve sbírce “Ha-Shirim asher li-Sh´lomo” (= Písně Šalamounovy). Název sbírky byl odvozen ze skladatelova jména, nejednalo se o zhudebnění textů Písně písní. Ve sbírce najdeme převážně žalmy, hymny a další liturgické texty. Rossi je také prvním ze skladatelů, kdo uvedl triovou sonátu. V 17. a 18. století najdeme velkou židovskou komunitu v Amsterdamu. Už od konce 16. století totiž do Nizozemí přicházeli marranos (španělská přezdívka židů, kteří se dali naoko pokřtít) ze Španělska a Portugalska, a jejich potomci se stali jednou z nejvíce se rozvíjejících komunit v Evropě. Kulturní život této komunity se rozlišoval variabilitou zájmů, které představovali jednotliví její členové. Učenci, spisovatelé a básníci, kteří požívali současně autority rabínů a kabalistů, vytvářeli díla o židovské etice, o hebrejštině a o historii, stejně jako vybranou poezii. Současně se sociálním a náboženským životem této komunity se rozvíjela i intenzívní hudební aktivita.

Mezi hudebními projevy této komunity patří především slavnosti “Sabbat Nahamu”, “Simhat Torah a Sabbat Berashit.” Jelikož ,velká synagoga´ byla slavnostně otevřena na “Sabbat Nahamu” v roce 1675 za zvuků orchestru a sboru, stal se tento den hlavním místním svátkem a je připomínán do dnešních dnů. Řada těchto děl se zachovala až do současnosti v Ets-Chaim knihovně portugalsko-židovské komunity v Amsterdamu. Skladby jsou buďanonymního původu, či pracemi skladatelů A. Cacerese, C. G. Lidartiho.

PROGRAM:

LE-EL ELIM

Salamone ROSSI Sonata Terza

1570–1630 (Quarto Libro)

Anonym Kol HaNeshamah (Ps. 150, v.6)

18.stol.

Salamone ROSSI Sonata Prima detta la Moderna

(Terzo Libro)

Abraham CACERES HaMesiah

18.stol.

Cristiano Giuseppe LIDARTI HaMesiah

1730-1793

Salamone ROSSI Sinfonia Seconda

Cristiano Giuseppe LIDARTI Bo´i beshalom

. . . . přestávka . . . .

Salamone ROSSI Sinfonia Quarta

Sinfonia Quinta

Abraham CACERES Le-El Elim (1738)

(Le-el elim – Be-yom tovah – Yishlam shalem –

Le-khullekhem – Ya´ir kayom)

Salamone ROSSI Sonata sopra l´aria di Ruggiero

Abraham CACERES Chishki Chizki (1675)

Cristiano Giuseppe LIDARTI Kol HaNeshamah

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK na pokladnách Domu kultury, kina Nadsklepí, Informačním centru i online rezervace od 18.6.2013.

Youtube trailer
zpět nahoruVýběr akcí filtrem

Zajímá mě

Pustí mě tam?

Mám na to?

Mám čas?

Potvrďte kritéria filtru

Zvolte datum

Od

červen 2024

po3101724
út4111825
st5121926
čt6132027
7142128
so18152229
ne29162330

Do

červenec 2024

po18152229
út29162330
st310172431
čt4111825
5121926
so6132027
ne7142128
Potvrďte vybrané odbobí