Cyril a Metoděj: Apoštolové Slovanů (ČR 2013) - 1. díl

ČR 2013

sobota 25. 5. 2013 20.30 2D
zdarma
přístupné bez omezení
čtěte více

Slavnostní předpremiéra a první veřejná projekce netrpělivě očekávaného doku-drama CYRIL A METODĚJ za osobní účasti delegace a s kulturním programem. Uvedeme ukázky z natáčení, ale i první díl série. Čtyřdílné dokumentární drama v produkci České televize a s rozpočtem 60mil. Kč. o příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Plánovaná televizní premiéra připadne na 1150 let výročí této události.

Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů (TV seriál)

Dokumentární / Drama
Česko, 2013, 4x52 min

Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Roman Zach, Karel Dobrý, Ondřej Novák, Hynek Čermák, Milan Bahúl, Vilém Udatný, Radka Fidlerová, Marian Roden, Vladimír Javorský, Josef Abrhám
Cyril a Metoděj - obsah filmu

Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich zemích. Hlavními postavami hraného docu – dramatu a filmu jsou věrozvěsti Konstantin (později známý jako Cyril) a jeho bratr Metoděj, kteří byli prohlášeni za svaté a jsou označováni jako Apoštolové Slovanů. Děj předkládaného čtyřdílného televizního seriálu sleduje významný úsek našich dějin mezi lety 826 až 885.
Na začátku se dozvídáme nejdramatičtější okamžiky z dětství a dospívání obou bratrů ze Soluně, jejich osudy v Cařihradu a první misijní cesty do Arábie a k Chazarům, kde mimo jiné vyzvednou ostatky mučedníka a třetího papeže Klimenta I. z moře. Zároveň sledujeme Konstantinovu účast v tehdejším zápase o obrazoborectví, jež v té době zachvátilo celou Byzantskou říši, a podivuhodné osudy Metoděje v době, kdy byl správcem na horké půdě Styrmontského kraje, který byl sužován častými vzpourami.
Po žádosti moravského knížete Rostislava o vyslání křesťanských učitelů na území Velké Moravy sledujeme neuvěřitelný příběh vzniku staroslovanského písma (glagolice) a první překlady nejdůležitějších knih. Po vylíčení náročné cesty Konstantina a Metoděje z Cařihradu na Velkou Moravu začne hlavní část děje – dramatický zápas o prosazení křesťanství ve slovanských zemích (zejména na Moravě). Bratři při svém misijním úsilí narážejí nejen na stále silné pohanství (pohanští bohové a démoni, zvykové právo, věštění a čarodějnictví), ale ocitnou se též uprostřed boje o zavedení slovanské liturgie, která je v této oblasti natolik originálním činem, že vyvolá nevoli latinských kněží a mohutný odpor silné Východofranské říše. Konstantin s Metodějem založí vlastní školu, zavádějí slovanské písemnictví a šíří křesťanské myšlenky, zároveň ale jednají s tehdejšími panovníky, císařem i samotným papežem v Římě. Kromě šíření křesťanství a budovaní samostatné velkomoravské církve se jim podaří položit také základy právního státu.
Tvrdý boj o existenci moravské církve pokračuje i mimo území Moravy. Konstantin s Metodějem chtějí vysvětit učedníky na kněze, ale musí své dílo obhajovat nejprve na nepřátelské synodě v Benátkách a vzápětí i v Římě před papežem, kde se jim jako zázrakem postupně podaří prosadit jak slovanské písmo a liturgii, tak založit samostatnou moravskou diecézi. Vážně nemocný Konstantin, který od dětství trpí tuberkulózou, však v Římě vysílen umírá a po jeho smrti se misijního díla ujímá jeho bratr Metoděj, který je po velkém úsilí jmenován prvním moravským arcibiskupem.


Mezitím však na Velké Moravě vypuknou nepokoje, během nichž moravského knížete zradí jeho synovec Svatopluk – Rostislav se tak potupně dostane do ruky východofranského císaře, který jej nechá oslepit a posléze se pokusí zmocnit Moravy. Svatopluk se místo vděku dočká uvěznění a na Moravu jsou jako správci dosazeni franská markrabata Wilhelm a Engelšalk. Velkomoravané však cizí markrabata nepřijmou a vyvolají mohutnou vzpouru, kterou je schopen potlačit pouze jediný člověk na světě – Svatopluk. Císař jej tedy propustí z vězení a postaví ho do čela silného vojska, avšak Svatopluk vzápětí přejde na stranu Velkomoravanů a v ukrutném boji všechny franské vojáky bez milosti pobijí. Frankům se však mezitím podařilo zmocnit se také arcibiskupa Metoděje, kterého ve své nenávisti odsoudí a na dva a půl roku uvězní v otevřené díře jako zvíře. Po téměř třech letech nelidského utrpení jsou po zásahu papeže bavorští biskupové nuceni Metoděje propustit a arcibiskup se konečně vrací na Velkou Moravu, aby zde dokončil své dílo.
Svatopluk se stal knížetem Velké Moravy a jako vynikající válečník a mimořádně schopný panovník postupně rozšíří území Velké Moravy do nebývalé rozlohy (Hégabé Moravia). Metoděj díky svým schopnostem a skvělé organizaci přeloží do slovanštiny zbývající část Bible – celý Starý zákon. Přitom však nadále musí bojovat s neustálým s předsudky latinských kněží, zejména s latinským knězem Wichingem, jemuž se časem podaří dosednout na biskupský stolec v Nitře, který je významnou součástí tehdejší moravské říše. Po řadě intrik a udání nakonec Metoděj ztratí podporu Říma, kde byl mezitím jmenován jiný papež Štěpán V. Ještě před svou smrtí označí Metoděj za svého nástupce Gorazda coby jednoho ze svých nejlepších učedníků, ale jeho nepřátelům se díky falešnému dopisu podaří rozmetat celoživotní dílo obou bratrů – po smrti Metoděje docílí zničení řady vzácných knih a vyhnání všech slovanských učedníků z území Velké Moravy, kam se již nikdo z nich nesmí vrátit. Přesto dílo obou bratrů přetrvá věky a podstatným způsobem ovlivní běh dějin nejen na Západě (velká část Evropy), tak na Východě (Byzanc, Rusko, křesťanství na východě).

Před projekcí filmu Cyril a Mětoděj vystoupí komorní vokální soubor Malé hudební družení .

Malým zázrakem vznikla v rodišti legendárního sběratele moravských lidových písní Františka Sušila, tedy v Rousínově na Moravě osobitá hudební formace - komorní vokální soubor Malé hudební družení (dále jen MHD). "Duší" souboru je rousínovský rodák - malíř, sochař, výtvarník, hudebník Karel Cyril Votýpka, který je autorem hudby většiny skladeb a některých textů.
Původně sedmičlenný sbor (dnes devítičlenný) se začal zaobírat autorskou hudební realizací staroslověnských biblických a liturgických textů. Tedy literatury spadající do okruhu východní křesťanské kultury a mystiky sahající buď přímo anebo nepřímo až ke slovanským věrozvěstům, bratřím ze Soluně - Konstantinovi (Cyrilovi) a Metodějovi, na Velkou Moravu k počátkům našeho kulturního dědictví.
Hudebně čerpá MHD z lidové slovanské zpěvnosti. Vzniká tím alternativní hudební kategorie, která je v regionu původní (tj. jižní Morava nebo možná střední Evropa) výrazově nová (nebo staronová). Mnohé z textů jsou převzaty přímo z dochovaných perel staroslověnské literatury psané hlaholicí (písmo vzniklé na Moravě v 9. stol.). Ze Zografského kodexu "Očenáš" a Jan I/1, z Kyjevských listů Velkomoravský chorál, z Assemanova evangelia "Já jsem vzkříšení a život".
Jinou, ale související kategorií, kterou se MHD zabývá, je autorská interpretace záznamů ze Sušilovy sbírky Moravských písní národních. I v této oblasti se MHD snaží dělat hudbu originálním způsobem a nově. Za dobu svojí existence má MHD za sebou řadu vystoupení a koncertů v jihomoravském a zlínském kraji, několik koncertů proběhlo v zahraničí (Maďarsko).
Z původně čistě vokálního seskupení se během posledních 2 let stalo seskupení "vokálně - instumentální" (cimbál, el. kytara, violoncello, flétny, gusle). Základem hudebního projevu je však z 90% vokální podoba skladeb, na kterou je kladen veliký důraz. Jednotlivé nástroje originálně doplňují aranžmá některých skladeb.

V současné době má soubor na kontě jedno nahrané CD - Odkazy a návraty, v roce 2009 se plánuje natáčení druhého CD s pracovním názvem Okazy a návraty II.

V případě nepříznivého počasí vystoupení M.H.D. i film Cyril a Metoděj - 1. díl se bude konat v Domě kultury, divadelním sále

Youtube trailer
zpět nahoruVýběr akcí filtrem

Zajímá mě

Pustí mě tam?

Mám na to?

Mám čas?

Potvrďte kritéria filtru

Zvolte datum

Od

duben 2024

po18152229
út29162330
st3101724
čt4111825
5121926
so6132027
ne7142128

Do

květen 2024

po6132027
út7142128
st18152229
čt29162330
310172431
so4111825
ne5121926
Potvrďte vybrané odbobí