ACHILLEAS CHALDAIAKIS (Řecko) + FILOKALLIA (CZ)

neděle 26. 5. 2013 ve 14.00 hodin

Kostel Cyrila a Metoděje

150 Kč
čtěte více

Koncert ženského sboru FILOKALLIA kyperského dirigenta a skladatele Mariose Christou doplní vystoupení nejvýznamnějšího řeckého žalmisty a profesora university v Soluni dr. Achillease Chaldaiakise. Koncert proběhne v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. Koncert bude věnován památce sv. Gorazda - Matěje Pavlíka, který působil dlouhá léta právě v kroměřížské psychiatrické léčebně a později se stal prvním vladykou pravoslavné církve v ČR v roce 1921. V roce 1942 byl zastřelen za účast na atentátu na Heydricha (v té době působil v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze). Součástí koncertu bude přednáška o sv. Gorazdovi a po koncertě pak přednáška dr. A.Chaldaiakise a Mariose Christou k tradici a podstatě byzantské hudby.

DR. ACHILLEAS CHALDAIAKIS (ŘECKO)

Achilleas G. Chaldaeakes se narodil v Athenách v roce 1969. Studoval Teology a byzantskou muzikologii v Athénách. Na vysokoškolské úrovni pokračoval ve studiích na Faculty teologie NKUA a získal doktorát svou esejí: Elder Ierotheos (1762-1814). Úspěchy donator Kláštera proroka Eliáše v Hydře a critical edition of his Life (Athens 2011, 616 stran). Vedle toho byl oceněn titulem doktor v Oboru hudebních věd NKUA (předmětem jeho práce byl: Zpěvy Polyeleos byzantské a post-byzantské Melopoei (Athény, 2003, 992 stran).

Od roku 1992 pracuje v Oddělení hudebních věd NKUA coby vědecký pracovník z ustanovení 407/80 prezidentem, řádným vyučujícím je od r. 1999, asistentem profesorem (od r. 2004, s definitivou od r. 2008), a v současnosti (tj. od r. 2010) působí jako profesor předmětu Byzantská musikologie. Vede oborovou výzkumnou jednotku orientovanou na bizantskou musikologii, tým kolegů, členů akademické obce sjednocené silným zájmem a užitý umělecký výzkum v různých odvětvích oborů byzantské musikologie. Společně tvoří jediný mnohačlennou kreativní a výkonnou skupinu v současnosti činnou na mezinárodním vysokoškolském poli byzantské musikologie. Učí na nestátnicových i na státnicových oborech při NKUA, ale také na dalších řeckých univerzitách a institutech. Kromě svého osobnostního přístupu k této tematice si ve vyučování vypomáhá vlastními inovativními metodami studia, analýz a obzvláštní znalostí teorie a dějin hudby, které uplatňuje v practických cvičeních. Pevně věří, že kombinace teorie a praxe jsou základem jasnozřivé vzdělanosti ve fenoménu skladatelské tvorby a až do současnosti je zastáncem užívání jak vědeckých, tak pedagogických, ale i uměleckých postupů v této práci. Achilleas Chaldaeakes vyučuje rovněž pohostinsky a vede semináře i workshopy, kdekoli je k užitku jeho odborná teoretická a umělecká činnost. Těmto mnohaapektovým aktivitám v oboru byzantské hudby byl již přiznán příznivý ohlas jak v Řecku, tak v zahraničí, což dokazuje i množství žádostí o návštěvu adresovaných ze zájmu o spolupráci.

Publikované vědecké práce Achillease Chaldaeakese čítají více jak 100 studií (monografie, článků, vstupů do encyklopedií, diskusních textech z kongresů, eseje v různých společných sloupcích a vědeckých review, etc.), většinou na různá témata (teoretická, dějepisná, estetická, etc.) týkajících se problematiky byzantinské hudby. Achilleas Chaldaeakes je rovněž je častým spolupracovníkem a konzultantem v byzantských musicologických kapitolách obou encyklopedií “VelkéOrtodoxní Christian Encyklopedie” a u “Pravoslavné encyklopedie“. Je spoluúčastníkem všech kongresů s tematikou byzantské hudby jak v Řecku, tak v zahraničí, členem je i vědeckých a organizačních spolků u většiny z nich. Taktéž je aktivním účastníkem všemožných mezinárodních vědeckých sdružení (jako například Institutu byzantinské musikologi, Mezinárodní společnosti pro ortodoxní chrámovou hudbu, Americké společnosti pro byzantskou hudbu a Hymnologii, atd.) jejichž aktivity se soustřeďují na stadium byzantskou muzikologii. V současnosti spolupracuje na podrobném výzkumu univerzit po celém světě s výhledem na přípravu vydání důležitých teoretických a dějepisných studií o byzantské muzikologii. Dosud pracoval s Diane Toulatosovou (USA), Alexanderem Lingasem (Anglie), Gerdou Wolfmanovou a Ninou-Marií Wanek (Rakousko), Christianem Troeslgårdem (Dánsko), a z Ruska s Evgenyem Gertsmanem a také s redakční radou “Pravoslavné encyklopedie“, kde zodpovídal za kritické zhodnocení a kompozici všech vstupů s tématikou byzantské musikologie a příbuzných oblastí. Ve zmíněné budoucnosti chystá kritické vydání teoretických esejů Pachomiose Roussanose z řady Corpus Scriptorum de Re Musica, vydaných Vídeňskou Akademií, což je práce, jež vznikla ze spolupráce s Gerdou Wolframovou a Christianem Hannickem. Rovněž připravuje, v dílně s Diane Toulatosovou, profesorkou na Univerzitě v Missouri, knihu s názvem Chronologický dějepis byzantské hudby: Středověké, postbyzantské a nové metody. Své studie cele vydal za podpory rozličných nakladatelství a výzkumných organizací, řeckých i mezinárodních. Mnoho mladých doktorantů a badatelů vydává své teze pod jeho patronací a supervizí, nehledě k dalším, jeho bývalým studentům, teď také doktory, kteří se stali profesory a obsadili významné posty ve veřejném školství a ve společnosti. Achilleas Chaldaeakes často zasedá v porotách při volbách nových členů akademické obce staff mnoha univerzit v Řecku i v zahraničí. Navíc mladí evropští, asijští a američtí pedagogové vyhledávají jeho rady v oblastech sdílených zájmů a u doktorantských prací se nechávají právě u něj inspirovat. Výzkum jeho student odráží zvláštnosti, které devinovala Chaldaeakesova vlastní práce, předně o vkladu teoretických a dějepisných děl ve světle umělecké tvorby. Ve spolupráci s množstvím doktorantů Chaldaeakes dbá na originalitu a inovativnost interdisciplinárního přístupu k byzantské hudbě viděné prismatem kulturní antropologie.

Vedle toho je Chaldaeakes je ředitelem umělecké skupiny mezinárodního věhlasu, pěveckého sboru “Mistři byzantskéhochórového zpěvu”. S tímto souborem k dnešnímu dni uspořádal vice než 400 koncertů v Evropě, Asii, Americe i Austrálii a vystoupili v mnoha rádiích, v televizních pořadech v Řecku či v zahraničí. “Mistři byzantskéhochórového zpěvu” koncertovali v množství slavných budov po celém světě (jako jsou koncertní síně v Řecku, Rumunsku, Rusku, Estonsku a Sev. Korei, v opeře v Sydney či jinde), ale rovněž v mnoha byzantských památnících (například v orthodoxní athénské katedrále, v Ekatontapylianijském chrámu v Parosu, ve Svaté jeskyni zasvěcené Apokalypse v (Patmos), v bazilice Sv. Marka v Benátkách, v klášteře Velkého Meteora, v chrámu Sv. Lazara v Larnace na Kypru, v kostele Sv. Sepulchera v Jerusalémě, v katedrále Sv. Ondřeje (Patras), atd. Využívají společně i příležitostí vystupovat na různých festivalů nebo výročních akcí (jako bylo 2000 let Zvěstování v Nazarethu, při návštěvě Ekumenického Patriarchy v Magna Grecii, atd.). K tomu všemu “Mistři byzantskéhochórového zpěvu” nahráli dodnes na 20 CD kompilací.

Coby šéf souboru má Chaldaeakes vskutku mezinárodní kariéru: několik pěveckých seskupení, “byzantsky” orientovaných, ale i jiných, si jej často zve jako hosta a dirigenta, a jeho úspěšná vystoupení již obdržely nejedno ocenění. Nyní, v duchu tzv. Creda XVI (Mezinárodního festivalu orthodoxní duchovní hudby, pořádaného od 24. září do 4. října 2009) v estonském Talinu vedl Chaldaeakes 50-ti členný estonského mužského sboru RAM, který předvedl program sestavený exklusivně z “byzantských” skladeb. Dále v lednu 2010 Chaldaeakes působil jako hostující dirigent amerického sboru Capella Romana, který taktéž vytvořil repertoár z žánru “byzantine” (“Byzantské Vánoce”) a to v Portlandu a v Seattlu, kde, jako u každého svého koncertu, přidal před vystoupením souboru svou osobní přednášku.

Sám Chaldaeakes je take mezinárodně známý a oceňovaný pěvec, přesněji pěvec se specializací na byzantskou hudbu. Pravidelně zpívá v kostele v centru Athén, ale i při různých duchovních a uměleckých podnicích v Řecku či v zahraničí, kam je jako zpěvák často zván. Nakonec sám nebo se svými soubory nahrál, nezřídka pod vlastním vedením, mnoho byzantsky orientovaných zpěvů – některé z nich byly dokonce objeveny právě jím v paraele jeho vysokoškolského výzkumu.

Veškerá Chaldaeakesova aktivita mezinárodně známého hudebníka mnohastranných kvalit, both vědce, univerzitního profesora a umělce, skladatele, interpreta, ředitele a dirigenta hudebních ansámblů, hledá nové cesty ke obšírnějšímu, mnohotvárnému a inovativnějšímu pohledu na byzantskou muzikologii. Současně v řízení svého vědeckého zájmu cílí i k dalším interdisciplinárním využitím klasického vidění byzantské muzikologie, což je snaha (za přispění svých studentů a kolegů, viditelně ovlivněných jeho myšlením), jak otevřít kanál rozšiřování a analyzování umění (jak starého, tak nového), aby bylo mezinárodně lépe přijímáno.

MARIOS CHRISTOU (KYPR) + FILOKALLIA (CZ)

Dirigent, skladatel a hudební pedagog Marios Christou (nar. 14. 4. 1978 v Nikósii na Kypru) je uměleckým vedoucím souboru Filokallia, sbormistrem katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje, uměleckým ředitelem festivalu pravoslavné hudby Archaion kallos a pedagogem na Karlově univerzitě.

Jeho působení v ansámblu Filokallia a ve sdružení Damaskinos, které se zabývá pravoslavným uměním, v kombinaci s jeho řeckým původem a hudebně teoretickou činností (rozbory děl A. Pärta, byzantská hudba) ovlivnily velmi silně nejen jeho vokální tvorbu (Missa in Stylo Graeco, Kanonická mše, mnoho úprav řecké lidové nebo pravoslavné hudby), ale také jeho tvorbu instrumentální (Sonáta pro housle a klavír, První modlitba pro sólo klarinet, Studie pro klarinet a komorní orchestr aj.).

Hudební vzdělání získal v České republice, kde absolvoval HAMU (obor skladba u prof. V. Riedlbaucha), Pražskou konzervatoř (obory dirigování u profesorů H. Farkače a M. Košlera a skladba u prof. J. Gemrota) a Pedagogickou fakultu UK (obor hudební výchova a sbormistrovství, magisterské studium u prof. M. Valáška a doktorské studium u prof. M. Nedělky).

V roce 2005 založil ansámbl Filokallia, jehož je dirigentem a pro nějž také skládá a upravuje hudbu. V tomto roce debutoval jako dirigent a autor vokálních a instrumentálních skladeb (s největším ohlasem se setkala jeho Kanonická mše).

V roce 2006 získal Marios Christou od kyperské vlády výjimečné stipendium na doktorské studium oboru hudební teorie a pedagogika, které absolvoval v roce 2009 na Karlově univerzitě (disertační práce: The Legacy Of The Composers Of The Holy Minimalism - A. Pärt, H. M. Górecki aj.).V září 2009 založil sdružení Damaskinos, které se věnuje pravoslavnému umění (hudba, ikonopisectví, filmy související s pravoslavnou duchovností apod.). M. Christou je jeho předsedou. V roce 2010 založil festival pravoslavné hudby Archaion kallos, který je prvním a jediným festivalem svého druhu v České republice. V tomto roce také debutoval jako skladatel a dirigent ve Dvořákově síni Rudolfina, kde úspěšně prezentoval svou druhou mši Missa in stylo Graeco pro orchestr, sbor a sólo baryton.

Kromě dirigentského a pedagogického působení v současné době Marios Christou studuje v rámci doktorského studia hudební teorii na HAMU u prof. V. Tichého (tématem disertační práce je zrcadlová symetrie v tvorbě skladatelů 20. století).

Předprodej vstupenke i online rezervace v pokladnách Domu kultury od 15. dubna od 12,00 hod.

zpět nahoruVýběr akcí filtrem

Zajímá mě

Pustí mě tam?

Mám na to?

Mám čas?

Potvrďte kritéria filtru

Zvolte datum

Od

březen 2024

po4111825
út5121926
st6132027
čt7142128
18152229
so29162330
ne310172431

Do

duben 2024

po18152229
út29162330
st3101724
čt4111825
5121926
so6132027
ne7142128
Potvrďte vybrané odbobí