Zkrocení zlé ženy

Vídeňské české divadlo

bonusové představení

sobota 26. 11. 2016 v 18.00 hodin

Divadelní sál

v prodeji od 19. října
150 Kč | předplatitelé 75 Kč
čtěte více

Vídeňské české divadlo je tvořeno členy dobrovolného divadelního spolku Vlastenecká omladina jež v různých formách působí ve Vídni již od roku 1881. Pro publikum doma v Rakousku i v Česku nastudovali jeho členové klasickou divadelní komedii Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy, již s úspěchem hrají již několikátou sezónu a s níž dokonce hostovali na tradičním divadelním festivalu Jiráskův Hronov. Představení uvádí DK jako bonusové v rámci cyklu DIvadelní předplatné.

Z historie vídeňské Omladiny

V roce 1881 vznikl v patnáctém vídeňském okrese kroužek působících Čechů a Moravanů, který si zvolil název Vlastenecká omladina pro podporování školského spolku Komenský. Jeho vlastenectví plynulo z obav o zánik české řeči mezi českou menšinou ve Vídni. Spolek pomáhali „postavit na nohy“ členové ze stejnojmenného spolku v Jindřichově Hradci. Tak do dneška citované heslo: „Kdos českého původu, lni ku svému národu“ je věnováním tamního akademika L. Domečka. Oficiální založení se datuje od roku 1885, a tak se můžeme chlubit tím, že jsme o pouhé dva roky mladší, než je Národní divadlo v Praze. Za zmínku stojí i skutečnost, že se řadíme mezi čtyři nejstarší česky hrající spolky v zahraničí.

První divadelní představení se konala v Národním domě ve Vídni, kde bylo i naše sídlo. Hrály se převážně operety a zpěvohry. Tehdejší mladý divadelní soubor si díky svému výkonu, ale i vysoké úrovni vedoucích pracovníků, vytvořil výtečné vztahy i k nejvyšší české divadelní elitě – k Národnímu divadlu v Praze. Tak dochází k hostování členů Národního divadla – Jindřicha Mošny v roce 1900-01 a Hany Kvapilové v r. 1902-04 na základě pozvání spolku.

V tomto období až do počátku druhé světové války dochází k největšímu rozkvětu spolku. Herci sehráli několikrát v roce divadelní představení na nejvyšší úrovni a to za přímého doprovodu orchestru. Pořádaly se časté hostující zájezdy do české vlasti, kde byla Omladina vždy uvítána s největšími poctami. Například v roce 1909 se uskutečnil zájezd do Kyjova na Moravě, kde se na počest hostování VO sešel celý slovácký kraj a byl uspořádán velký průvod městem se všemi tehdejšími atrakcemi. Jak kronika praví: „Lásku nám manifestovali šohajové na koních a sta děvčic v nádherných krojích.“

V letech 1942-45 byla činnost Vlastenecké omladiny zakázána. Avšak v poválečných letech 1950-59 můžeme zaznamenat rozkvět a největší produktivitu spolku – bylo odehráno 52 divadelních her v 62 představeních.

Politické události roku 1968 v Československu měly neblahý dopad i na vídeňskou českou menšinu. Ta se rozdělila na dva tábory a hodně členů Omladinu z politických důvodů opustilo. V roce 1969 se VO stěhuje do klubovny v nově postaveném Národním domě – hotelu Bohemia, který pak sloužil spolku jako domov celých následujících dvacet pět let. Do spolku se postupně hlásili noví členové, kteří přišli z bývalé ČSSR a tím zřetelně soubor posílili. Zrušení hotelu však znamenalo opětné stěhování, tentokráte do školní budovy české školy Komenského na Sebastiánově náměstí v třetím okrese, kde má Vlastenecká omladina spolu s jinými spolky své sídlo dodnes.

Od osmdesátých let se přešlo k rytmu dvou divadelních představení ročně, a sice na jaře a na podzim. Příčinou bylo neustálé oslabování českovídeňské menšiny a jejího zájmu. V repertoáru najdeme jak zpěvohry, tak i komedie a od roku 2010 také muzikály.

Začátek nového tisíciletí vtiskl i Vlastenecké omladině novou tvář. Otevřené hranice umožnily přístup mnoha Čechům a Slovákům ke studiu i práci ve Vídni. Tito převážně mladí lidé se částečně přes taneční večery, částečně přes českou školu Komenského zapojili buď sami do práce v divadelním spolku nebo tvoří publikum, kterého opět přibývá. VOmladina navázala také spolupráci s několika českými spolky a s Divadelním spolkem bratří Mrštíků Boleradice navázala pravidelnou spolupráci. Spolky navzájem hostují v ČR nebo ve Vídni a VOmladina se pravidelně zúčastňuje boleradických přehlídek.

Dříve se spolek zásadně orientoval na uvádění komedií a velmi oblíbených „operetek“, tzn. her se zpěvem. V únoru 2006 se nám pak dostalo nevídané pocty! V rámci projektu Národního divadla v Praze „Otevřená náruč“ jsme byli pozvaní k vystupování v Národním divadle – na prkna Stavovského divadla! Za režie Petry Pěškové-Kalouskové jsme uvedli ve svatostánku českého divadelnictví hru rakouského dramatika Hermanna Bahra Koncert a za snahu a výborné výkony pak všichni sklidili obrovský potlesk a uznání. Spolek získal inspiraci a energii, ze které mohl ještě dlouho čerpat. Předěl ve výběru her a celkové zkvalitnění souboru způsobil Zbyněk Háder, který je stálým členem boleradického Divadla bratří Mrštíků a od roku 2008 u nás obsazuje téměř všechny hlavní role. K 125. výročí Vlastenecké omladiny se pak odvážil režisér Viktor Vaďura nastudovat muzikál My Fair Lady, skvěle pěvecky i tanečně obsazený, takže představení mělo fenomenální úspěch se „standing ovations“.

Znovunastudováním My Fair Lady spolek oslavil v roce 2015 své 130. jubileum. K jubileu také uváděli komedii Williama Shakespeare Zkrocení zlé ženy, kterou originálním způsobem citlivě přebásnil režisér Zdeněk Homolka. S touto hrou hostoval soubor v doprovodném programu na festivalu Jiráskův Hronov.

zpět nahoruVýběr akcí filtrem

Zajímá mě

Pustí mě tam?

Mám na to?

Mám čas?

Potvrďte kritéria filtru

Zvolte datum

Od

červenec 2024

po18152229
út29162330
st310172431
čt4111825
5121926
so6132027
ne7142128

Do

srpen 2024

po5121926
út6132027
st7142128
čt18152229
29162330
so310172431
ne4111825
Potvrďte vybrané odbobí