XXXXIII. ARSFILM AMATÉRŮ KROMĚŘÍŽ 2015

pátek 9. 10. 2015

(do 11. 10.)

Dům kultury

vstupné dobrovolné
čtěte více

XXXXIII. Mezinárodní tématická veřejná, výběrová soutěž neprofesionálního filmu a videotvorby o umění, animované tvorby, videoartu a experimentů. Tento tradiční a dá se říci, že i ve světě ojedinělý festival bude probíhat ve dnech 9. až 11. října 2015 v Hudebním sále Domu kultury v Kroměříži a v sobotu od 14 hodin také v kině Nadsklepí Domu kultury. Zahájen bude v pátek dne 9. října v 17 hodin vernisáží výstavky prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž za osobní účasti některých mladých tvůrců.

ARSfilm amatérů se mohou zúčastnit autoři a autorské kolektivy z ČR a zahraničí svými videoprogramy, které vznikly na nekomerční bázi a odpovídají kategoriím soutěže, splňují technické podmínky a v minulosti se již této soutěže nezúčastnily nebo do ní nebyly přihlášeny. Mohou se účastnit i posluchači 1. a 2. ročníku FAMU, zahraničních filmových a uměleckých škol a nezávislí autoři. Počet přihlášených prací od jednoho autora není omezen. Do soutěžní projekce postupují snímky doporučené výběrovou komisí splňující požadavky umělecké kvality a odpovídající Statutu AFA.

Soutěžní kategorie:

  1. tvorba o umění – zahrnují snímky ze všech oborů umění
  2. animovaná tvorba – snímky realizované všemi animačními technikami
  3. videoart a experimentální snímky

PROGRAM

Pátek dne 9. října 2015

16.30 hod Vernisáž výstavky výtvarných prací mládeže Hudební sál Domu kultury

17.00 hod. Zahájení XXXXIII. ARSfilmu amatérů " -- "
17.15 – 21.00 I. část projekce soutěžních snímků " -- "

Sobota dne 10. října 2015

09.00 – 12.00 II. část projekce soutěžních snímků Hudební sál DK
12.00 – 14.00 Přestávka na oběd
14.00 – 15.30 "Jak to dělám já…" pásmo profes. filmů Mgr. Ladislava Munka kino Nadsklepí DK

+ diskuse o problematice tvorby reportáží a dokumentů
16.00 – 17.00 III. část projekce soutěžních snímků Hudební sál DK
20.00 – 24.00 Přátelské posezení s porotou, vyhlášení výsledků Hudební sál DK
XXXXIII.AFA 2015, předání cen autorům vítězných snímků

Neděle dne 11. října 2015
08.00 – 15.00 Volná prohlídka města Kroměříže a jeho historických zahrad zapsaných v roce 1998 na listinu památek UNESCO, odjezdy autorů a hostů festivalu

PODROBNĚJI ...

V těchto dnech se v závěrečném finiši upřesňuje program soutěžní projekce letošního XXXXIII. ročníku mezinárodní výběrové soutěže filmů a videoprogramů o umění, animovaných snímků, experimentu a videoartu vytvořených neprofesionálními autory - ARSfilmu amatérů Kroměříž 2015. Tento tradiční a dá se říci, že i ve světě ojedinělý festival bude probíhat ve dnech 9. až 11. října 2015 v Hudebním sále Domu kultury v Kroměříži a v sobotu od 14 hodin také v kině Nadsklepí Domu kultury. Zahájen bude v pátek dne 9. října v 17 hodin vernisáží výstavky prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž za osobní účasti některých mladých tvůrců. Poté bude program festivalu pokračovat první částí projekce soutěžních prací. Sobotní odpolední program bude po ukončení dopoledního soutěžního promítání od 14.00 hodin doplněn projekcí profesionálních filmů režiséra Mgr. Ladislava Munka z Bratislavy s besedou o specifice tvorby reportážních a dokumentárních filmů. A co letos uvidí diváci – autoři i ostatní veřejnost – ve vlastní soutěžní projekci ARSfilmu ? Výběrová komise v těchto dnech dokončila výběr snímků pro soutěž. Bude jich uvedeno ve dvou soutěžních dnech celkem 30. Jsou zaznamenány na magnetickém záznamu ve standardech DVD video - 10, zbytek je pak v různých formátech včetně HD.
Z přihlášených snímků je většina tvořena autory z České republiky. Slovensko je zastoupeno v soutěžní projekci letos jedním snímkem. Jeden film poslal v předchozích ročnících velmi úspěšný autor Ian Woodward z Anglie. Dále se na soutěži představí třemi snímky autoři z Estonska a budou dále uvedeny dva filmy německých autorů. Pokud jde o obsazení soutěžních kategorií, pak nejsilněji je obeslána kategorie první – snímky o umění (I.soutěžní kategorie), ale také animovaná tvorba (II.kategorie) má neobvykle silné obsazení, experimentální tvorba a videoart (III.kategorie) jsou obeslány několika videoprogramy a tak ve vlastní soutěžní projekci bude uvedeno celkem 30 snímků.
Kdo bude snímky hodnotit? Letos to bude tříčlenná mezinárodní odborná porota v tomto personálním složení : Mgr. Jakub Nosek z Brna, Mgr. Milan Šebesta ze Zlína a Mgr. Ladislav Munk z Bratislavy. Všichni uvedení jsou zkušení profesionální odborníci a tvůrci a většinou také porotci osvědčení již v minulých ročnících ARSfilmu amatérů Kroměříž.
A jak to bude s cenami? Letošní 43. ročník ARSfilmu amatérů je v tomto bodě opět téměř historický – díky pozitivnímu postoji vedení radnice města Kroměříže se také letos budou oceňovat nejlepší snímky kroměřížskými tolary. Autoři nejlepších snímků budou tak odměněni finančními i věcnými cenami od Velké ceny – Ceny města Kroměříže (Zlatý kroměřížský tolar), Ceny poroty (Stříbrný kroměřížský tolar) a I.ceny v každé ze soutěžních kategorií (Bronzový kroměřížský tolar) i diplomy a čestnými uznáními. Jednou z dalších cen je již desátý rok také Cena Miette Verlindenové, která je udělována na počest této zemřelé dlouholeté členky mezinárodních porot ARSfilmu amatérů z belgických Antverp, propagátorky neprofesionálního hnutí filmu a videa v Evropě a příznivkyni Kroměříže a České republiky a to snímku s největší mezinárodní srozumitelností. Tuto cenu věnuje Český svaz pro film a video Kroměříž, jehož členkou Miette Verlindenová několik let také byla.
A protože ARSfilm amatérů Kroměříž je již od roku 1994 pořádán pod patronací světové organizace amatérů UNICA, obdrží v souladu se Statutem soutěže a regulemi UNICA vybraný snímek nejlépe vyjadřující myšlenku humanity mimořádnou cenu - Medaili UNICA. Bude rovněž udělena Cena diváka - tu tradičně věnuje hlavní organizátor soutěže – Dům kultury v Kroměříži. Výsledky soutěže budou vyhlášeny a všechna ocenění autorům vyhodnocených snímků jim budou předána na závěrečné besedě s porotou, která proběhne v sobotu 10. října od 20 hodin v místě konání celého festivalu - Hudebním sále Domu kultury v Kroměříži.
Na organizačním a technickém zajištění soutěže se významně podílí Klub amatérského filmu Kroměříž, spoluorganizátorem a důležitým finančním sponzorem je pak Český svaz pro film a video Kroměříž. Hlavním organizátorem soutěže je Dům kultury v Kroměříži v součinnosti s Městem Kroměříž a Zlínským krajem. Na zajištění soutěže se rovněž prostřednictvím grantu poskytnutého ČSFV Kroměříž podílí i Ministerstvo kultury ČR a určitou finanční částkou přispělo i Město Kroměříž. Zásluhou všech těchto uvedených subjektů se podařilo i letos její konání zajistit. Lze jen doufat, že i v budoucnu zvítězí síla tradice, kterou si za více nežli čtyři desítky let své existence soutěž mezi autory vybudovala a také vůle všech organizátorů zachovat pro budoucí léta neprofesionální kulturu a její projevy, k jejímž vrcholům a to nejen v regionální a celostátní úrovni ARSfilm amatérů Kroměříž nepochybně patří.
A co dodat na závěr? Přijďte se i Vy podívat na XXXXIII. ARSfilm amatérů do Domu kultury a kina Nadsklepí v Kroměříži a poznáte sami jakých výsledků v oblasti filmů o umění v současné době dosahují neprofesionální tvůrci u nás a v Evropě. Uvidíte práce, jež jsou vytvořeny nejen za pomocí současné vyspělé techniky, ale které jsou zvláště výsledkem fandovství, zaujatosti a radosti z tvorby – a tu do svého koníčka pokaždé vkládají všichni jejich autoři - neprofesionální tvůrci.

XXXXIiI. ARSfilm amatérů Kroměříž 2015 se i letos koná pod patronací Ministerstva kultury ČR

a světové organizace pro neprofesionální filmovou tvorbu UNICA

Youtube trailer
zpět nahoruVýběr akcí filtrem

Zajímá mě

Pustí mě tam?

Mám na to?

Mám čas?

Potvrďte kritéria filtru

Zvolte datum

Od

červen 2024

po3101724
út4111825
st5121926
čt6132027
7142128
so18152229
ne29162330

Do

červenec 2024

po18152229
út29162330
st310172431
čt4111825
5121926
so6132027
ne7142128
Potvrďte vybrané odbobí