ATANAS TALEVSKI: Neznámá Makedonie (fotografie)

sobota 31. 5. 2014 v 17.00 hodin

(do 21. 8.)

Kino Nadsklepí

vstupné dobrovolné
čtěte více

Fotografie nejvýznamnějšího makedonského fotografa současnosti ATANASE TALEVSKÉHO (1954 - 2006). Ačkoliv se svým fotoaparátem procestoval celý svět, nakonec se vrátil tam, kde měl kořeny - do Ochridu na břehu Ochridského jezera. V centru jeho pozornosti byl vždy člověk a jeho osud. Na jeho snímcích defilují obyčejní a zdánlivě bezvýznamní lidé, kteří však tvoří podstatu onoho "neznámého makedonského světa". Fotografické umění Atanase Talevského nám otevírá oči a pomáhá zachytit skutečnost, kterou se mnozí snaží zakrývat.

ATANAS TALEVSKI (1954 - 2006) Narozen ve Velesu, rodném městě Rajka Žinzifova, Jordana Chadžikonstantinova-Džinota, Gemidžiů, Kosty Racina. Právě tam na břehu Vardaru tráví větší část svého života. Právě u Vardaru se v něm probouzí touha vidět svět takový, jaký je, a ne takový, jak mu o něm vyprávěli jiní. Stejně jako se z dítěte stane dospělý, stává se ze zvědavosti láska k dálkám a neprožitým okamžikům radosti při setkáních s neznámými duchovními hodnotami. V rodném Velesu se zamiluje do umění fotografie. Krok za krokem prostupuje stále hlouběji tajemství techniky fotografování. Fotografie se stane jeho stěžejním tvůrčím zájmem a současně i výzvou k plodné tvorbě. Čímsi zachraňuje svět před zmizením, spojuje kultury a národy různých zeměpisných šířek.Životní dráha jej vede k mostům Temže, k břehům Jordánu či do svatého Jeruzaléma, do Istanbulu nebo k chladnému Baltu. V roce 1990 se stěhuje do Ochridu. Od této doby se již aktivně věnuje umělecké fotografii. Starobylá svatyně a duchovní pokladnice makedonské kultury v Atanasovi umocňuje touhu po nových cestách a setkáních s lidmi celého světa. Přání poznávat neznámé kultury roste a je doprovázeno i jeho osobním duchovním růstem. V Ochridu, na místech, kde bývala Klimentova literární škola, a pod klenbami chrámu svaté Sofie anebo na samém břehu jezera si Atanas rozšiřuje své obzory a obohacuje své poznání. o tom svědčí mimo jiné i jeho jazykové znalosti - ovládá francouzštinu, řečtinu, srbštinu a albánštinu, před tím se učil i anglicky, německy a polsky.

Ochrid mu poslouží i při dalších cestách, nových setkáních a kontaktech. Na všech svých cestách je vždy vyzbrojen fotoaparátem, svým nejlepším přítelem a souputníkem. Domů se pak vrací obohacen o nové fotografie míst, jimiž procházel, a lidí, s nimiž se setkával. S fotografiemi, na nichž jsou zvěčněny události odlišné od těch z toho našeho kousku světa, a lidé, rozdílní od nás samých, a přesto postavy i životy blízké a lidské. Fotografie uchovává vzpomínku prožitých setkání a spatřených zemí. Fotografie pomáhá uchovat minulost jako živou část naší přítomnosti i budoucnosti.

Při fotografování Atanase nejvíce zajímá člověk a jeho osud. Na jeho snímcích jsou obyčejní, malí a zdánlivě bezvýznamní lidé. Ve skutečnosti jsou však právě tito lidé základem tohoto našeho světa. Jsou to tváře, které by se nemohly nikdy dostat na titulní strany novin a časopisů - tváře, které ukazují svět, v němž žijeme, bez masek a úprav. Fotografie Atanase Talevského jsou zrcadlem, ve kterém se nejlépe odráží náš svět, vymalován v přírodních barvách přijmout nebo alespoň pochopit. Atanasovy snímky jsou naše svědomí, ale také naše neschopnost podívat se tváří v tvář pravdě. Jsou důkazem našeho pokusu o útěk z reality tohoto světa.

Když si prohlížíme tyto fotografie, na chvíli zapomínáme, že jsme v Ochridu na břehu Ochridského jezera. Zdá se nám, jakoby nás Talevského snímky chytaly za ruce a unášely někam daleko. Od klášterů ve Francii přes saharské písky do indických ulic, až k dálkám Kambodži a Vietnamu. Vidíme bílé, černé i žluté tváře, do nichž život vepsal všechnu svoji surovost i krásu. Tváře, bez rozdílu zda mladé nebo staré, vyprávějí o okamžicích štěstí nebo o veselém dětství, o těžkém i smutném životě. Před očima nám přelétají různé světy s jasným poselstvím: všichni jsme stejní!

Jen barvy fasád a jména míst jsou jiná. Bezdomovci a žebráci, děti i starci, i mniši jsou různí. Podstata je však jedna a tatáž. Dítě z Makedonie se směje stejným smíchem jako dítě z Indie a Vietnamu. A smutek starého Inda nad ztraceným mládím není o nic menší a o nic lehčí, než strádání chudého Rumuna. Radost a smutek, stejně tak jako štěstí a neštěstí, jsou lidsky stejné na Východě i na Západě. Jen barvy a jména jsou jiné!

Na jednom místě a v tomtéž okamžiku nám fotografické umění Atanase Talevského otevírá oči, otevírá nám svět, který se mnozí usilovně snaží ukrýt a zapomenout. I přesto však, to co nám se zdá v každodenním životě ošklivé a odpudivé, vypadá na Talevského fotografiích jako oslňující a krásné. Možná, že by nebylo špatné hledět na svět jako na krásnou fotografii. Možná, že tomuto světu chybí odvaha pohlédnout do zrcadla a setkat se tváří v tvář se všemi svými barvami, aniž by některé zakrýval a jiné vyzdvihoval.

Když si prohlížíme tyto fotografie, probouzejí se v nás vzpomínky a pocity, nutí nás, abychom přemýšleli a ptali se: kdo jsme, kde jsme a kde skončíme? Slunce už dávno zapadlo. Den ustoupil před přicházející nocí, na jezeře se zvolna zdvihají vlny. Zdá se, jakoby zlehka a potichu polykaly břeh. Rozhlížíme se do okolí. Na všech zdech jsou zavěšeny fotografie, jedna vedle druhé. Tentokrát putujeme makedonským prostředím s fotografiemi mnohem bližšími, a snad i srozumitelnějšími. Procházíme úzkými ulicemi Ochridu a Velesu, opuštěnými a zapomenutými vesnicemi make-donského venkova, údolím řeky Bistry. Prostřednictvím blankytné modři Ochridského jezera pociťujeme teplo makedonských staletých svatyní.

Vstáváme a vycházíme ven. Před vchodem se ještě zastavujeme a znovu rozhlížíme. Ano, jsme zde, v Ochridu i v naší každodennosti. V ulici Kosty Abraše, u vchodu číslo popisné 19, s tichým úsměvem nás vyprovází Atanas Talevski a zve k další návštěvě. Určitě se zase vrátíme, neboť zůstalo mnoho nepro-hlédnutých fotografií a mnoho neobjevených tajemství.

zpět nahoruVýběr akcí filtrem

Zajímá mě

Pustí mě tam?

Mám na to?

Mám čas?

Potvrďte kritéria filtru

Zvolte datum

Od

červenec 2024

po18152229
út29162330
st310172431
čt4111825
5121926
so6132027
ne7142128

Do

srpen 2024

po5121926
út6132027
st7142128
čt18152229
29162330
so310172431
ne4111825
Potvrďte vybrané odbobí