VČELARAN ( cimbálová muzika)

sobota 1. 3. 2014 v 9.00 hodin

(do 15.00 hodin)

Hanácké náměstí

vstupné dobrovolné
čtěte více

Národopisný soubor Včelaran vznikl v roce 1960 ve Včelarech, dnešní části obce Bílovice na Uherskohradišťsku. Od počátku se zabývá udržováním lidových zvyků, tradic a zpracováním folklórního materiálu okolí Bílovic a blízkého luhačovského Zálesí. Současný soubor tvoří cimbálová muzika a členové taneční složky. Soubor je pravidelně zván na folklorní festivaly pro svůj typický temperamentní a dynamický projev.

Narodil se v myšlenkách na lidové písničky Vlastimila Dohnala v roce 1960 ve Včelarech a říkali mu prostě SLOVÁCKÝ KRÚŽEK. Nejdříve hrála cimbálová muzika s primášem Mojmírem Vlkojanem, zakladatelem a duší všeho souborového dění. Ale protože včelarské děvčice nikdy nemohly zůstat pozadu, byl v témže roce založen i ženský pěvecký sbor. No a když už mohly chodit do hospody zkoušet ženské, to by bylo, aby brzo nebyl na světě také mužský pěvecký sbor.


Poprvé se soubor představil veřejnosti u příležitosti MDŽ v Bílovicích a tam si vyzkoušel své první krůčky před publikem. Po řadě vystoupení na končinách, hodech, schůzích, svícách nebo rodinných oslavách už v listopadu roku 1961 hrála muzika v rozhlase. Sice jenom v rozhlase bílovského MNV, ale o hraní na hodech psala i tehdejší Mladá Fronta. První období souboru končí v roce 1962 odchodem primáše Mojmíra Vlkojana na nové působiště do Vracova.
V letech 1963-1967 hrála hudecká muzika s primášem Josefem Šuranským, ale ani vystoupení muziky nebylo mnoho. Od roku 1973 se primášského žezla ujímá František Brázdil ml. a začíná třetí období činnosti souboru. V roce 1974 začíná opět zkoušet ženský pěvecký sbor, koncem roku se přidávají chlapci a muzika absolvuje úspěšně tak zvané přehrávky. Od roku 1975 vystupuje soubor i s taneční složkou a přibývá i nový nástroj – vlastní cimbál. V roce 1977 se taneční složka rozrůstá o členy z Bílovic a Topolné až na 12 tanečních párů. Rádi vzpomínáme na večer u cimbálu s lidovým vypravěčem Vaškem Mlýnkem z Kuželova. Zpěvačky a zpěváci souboru bodují v soutěži o Slovácký koštéř, muzika na přehlídce cimbálových muzik v Kudlovicích...

V roce 1977 přechází soubor od svého zřizovatele ČSPO Včelary pod nově založenou Osvětovou besedu Bílovice a zároveň se členové rozhodli pro změnu názvu ze SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU na VČELARAN. V této době spolupracuje taneční složka s manželi Maděričovými, muzika s Olinem Kučerou a celý soubor získává na jistotě... Soubor vystupuje na Dolňáckých slavnostech v Hluku, Kopaničářských slavnostech ve Starém Hrozenkově a programy souboru doprovází s poezií sobě vlastní Mirek Brázdil. Soubor v dubnu 1979 natáčí pro Československou televizi Brno, vystupuje ve Strážnici a účastní se soutěží vesnických folklorních souborů. V témže roce také začíná poměrně zdařilá družba se souborem Kopaničár vzájemným zvaním na besedy u cimbálu. V roce 1980 odchází studovat na kněze do Litoměřic primáš a vedoucí souboru František Brázdil. Na post primáše muziky přechází Jiří Holásek, vedoucím souboru je Milan Blaha a vedoucím taneční skupiny František Zapletal. Soubor vystupuje na plesech, oslavách MDŽ, úspěšně reprezentuje region na Krajských přehlídkách vesnických folklorních souborů ve Sloupu u Brna a Fryštáku. Muzika úspěšně obhajuje přehrávky v Boršicích u Buchlovic.

Rok 1980 je ale hlavně rokem 20. výročí národopisné činnosti ve Včelarech, která dala podnět pro vznik souboru Včelaran. Poprvé se představil s velmi úspěšným pořadem nazvaným Lavečka, ke kterému napsal scénář Miroslav Brázdil. V pořadu, který měl několik repríz i v dalším roce, také vystupují Jarek Hrdina s manželkou Jarkou, Gusta Knot, Zdenka a Zuzka Lapčíkovy z Topolné.
V dubnu 1982 se soubor naposled rozloučil se svým prvním primášem Mojmírem Vlkojanem, který oživil zapomenutý tanec Bílovské sedlcké, sbíral a upravoval písně našeho regionu a jako výborný pedagog dokázal přenést svou lásku k lidové písni i na ostatní.

V následujících letech dochází ke generační výměně především taneční složky, soubor přechází pod nového zřizovatele JZD 30.výročí osvobození v Bílovicích, jehož zástupce Jožka Křemeček se stává aktivním organizačním členem Včelaranu. S přispěním zřizovatele dochází k obměně krojů i pořízení nových nástrojů. Vedoucím souboru je Gusta Knot, vedoucím muziky Milan Blaha, kroje má na starosti Zdenka Lapčíková a choreografkou je Zuzka Lapčíková. Soubor sám pořádá nebo vystupuje na celé řadě akcí: vzpomínkový večer na Mojmíra Vlkojana, Krajská přehlídka zpěváků lidových písní a folklorních muzik v Boskovicích (1983), televizní natáčení na památkách v Topolné (1984 již s primášem Jožkou Šustkem), Jízda králů ve Vlčnově, Strážnické slavnosti (1985). K 25. výročí souboru připravili Zuzka Lapčíková a Mirek Brázdil pásmo Hledání lásky, ve kterém kromě bílovských, záleských a legrůtských písní ožily i svatební zvyky a zpěvy (leden 1986).

Předávání ocenění na strážnických slavnostech

V průběhu roku 1987 odchází primáš Jožka Šustek, na krátkou dobu se vrací Jura Holásek, ale toho brzy vystřídá nový primáš František Černý spolu s dalšími muzikanty z Brna. Soubor vystupuje opět ve Vlčnově, ve Strážnici nebo také při nezapomenutelných zájezdech do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka. V roce 1989 novým pásmem Hasičská muzika soubor připomněl štrajchovou muziku a poprvé ve své historii vystupoval v zahraničí v rakouském Alberndorfu. V dalším roce následují vystoupení na zájezdech do Belgie a Rakouska. Vedoucím souboru je v té době Pavel Polák.

Rok 1991 zahájila muzika opět vystoupením v Belgii, ale hlavní událostí roku byly slavnosti ve Strážnici, kde soubor získal cenu Laureát Strážnice za kompozici tanců z Častkova a ořechovské farnosti Zuzany Lapčíkové s pracovním názvem Velké Zálesí. V červenci se soubor vypravil na festival do italského Velletri a ještě v září na týdenní zájezd do Belgie. V tomto roku také přišla na svět nahrávka gramofonové desky Balada o Veruně, autorsky připravená Zuzanou Lapčíkovou a Michalem Zpěvákem.

Roku 1992 nastupuje na místo primáše muziky Stanislav Gabriel ml. Soubor vystupuje opět v Rakousku, v Praze v pořadu Folklor na Hradě, v Devínské Nové Vsi na Slovensku a slavnostně otevírá i pro veřejná vystoupení areál na památkové usedlosti č.90 s hostem Gajdošské trio z Maďarska. Soubor opouští zřizovatel JZD Bílovice a soubor je registrován u ministerstva vnitra jako občanské sdružení.

Folklor na Hradě

V roce 1993 přichází na post primáše Jaroslav Hubáček, který zde působí dodnes. K 33. výročí vzniká komponovaný pořad Kde sa kdo zrodí, tam sa aj hodí a poté vánoční pořad S pastýři do Betléma opět autorsky připravené Zuzanou Lapčíkovou. V roce 1994 soubor opět navštívil Belgii, městečko Torhout, Dubnici nad Váhom, Uherský Brod s vánočním programem na Slováckém večeru Olšavy a ve vánočním období vystupoval se Schreierovou mší.

V roce 1995 nesmíme zapomenout na Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové a muzikantsky neopakovatelné „písně pardubické“... Tento rok je 35. výročím a při této příležitosti předvedl v říjnu soubor kompletní pořad Gde sa gdo zrodí,tam sa aj hodí ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Pořad sklidil velmi pozitivní kritiku a byl reprízován ještě v listopadu i prosinci. Do konce roku soubor ještě vystupoval s vánočním pásmem v Lukově se souborem Kašava, Odrách a Rožnově pod Radhoštěm.

V roce 1996 vystoupil soubor na Strážnických slavnostech s komponovaným pořadem Balada o Veruně za který získala titul Laureát Strážnice autorka Zuzana Lapčíková. V srpnu odjíždí soubor do tureckého Istanbulu na 2.ročník Uluslararasi Sultanahmed Folklor Festival. Na večerech pod lipů jsme přivítali soubory Kašava a Ostravica. Opět proběhla vánoční vystoupení v Brně, Litovli a Frýdku Místku, kde z nás měli největší radost místní včelaři se svojí medovinou... V roce 1997 vystupuje soubor na Krojovém plese ve Strážnici, ve Šternberku, na vlastním podiu pod lipů se souborem Danaj ze Strážnice, s vánočním pásmem popět v Litovli a rok zakončí Schreierovou mší v Prakšicích a Velkém Ořechově. V dalším roce přivítá pod lipů Jarmilu Šulákovou, Českou televizi při nátáčení na „90ce“ a s pastýřskou hrou vystupuje v Holešově. Po mateřské se vrací umělecká vedoucí souboru Zuzka Lapčíková a soubor se více než tanci věnuje sborovému zpěvu např. v úpravách Emila Viklického. V roce 1999 vystupuje soubor v Praze s Pražskou komorní filharmonií v rámci Festivalu Golden Prag na Žofíně v přímém přenosu ČT2, nebo se Zlínskou filharmonií v Paláci Akropolis taktéž v Praze. Koncertuje v Českých Budějovicích, Plzni, Brně a Zlíně. S vánočním vystoupením pak v Bohumíně, na Zbraslavi a Staroměstském náměstí.

V roce 2000 hrála muzika zábavu v Bílovicích se skupinou Wayn, soubor vystoupil v Bojnici na Slovensku a především nacvičoval hudebně taneční divadlo na zbojnické motivy z jihovýchodní Moravy Zuzany Lapčíkové Ej, hora,hora. Pořad měl premiéru v Městském divadle Zlín a reprízy v Klubu kultury v Uh.Hradišti a Kulturním domě v Uh.Brodě v březnu 2001. V červenci soubor absolvoval zájezd do Francie, v listopadu s pořadem Ej, hora, hora v Kyjově a ještě natáčel s Českou televizí vánoční pořad Hore, pastuši v prostředí stodoly Jožky Říhového na Zlámanci a devadesátce v nastudování Zuzany Lapčíkové-Zdráhalové.

V roce 2002 se stává vedoucím souboru primáš Jaroslav Hubáček a začíná s budováním souboru, jak se říká na zelené louce. Činnost ukončila jak umělecká vedoucí Zuzana Lapčíková–Zdráhalová, tak postupně i většina tanečníků bývalé generace. Už v roce 2003 ale soubor opět vystupuje na festivalu Chodníčky k domovu v Opavě a 14.6.2003 spatřil světlo světa dnes již tradiční folklorní festival Setkání pod lipů, kde vystoupil s pásmem Hany Polákové Půtníčkové idú. Na prvním Setkání pod lipů jsme přivítali jako hosty dětský soubor Botík z Březolup, CM Stanislava Gabriela ml. a taneční soubor Kalina z Babic, CM Kunovjan, CM a soubor Dolina ze Starého Města a CM a soubor Radošov z Veselí nad Moravou. Soubor vystupoval i ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, na Kopaničářských slavnostech ve Starém Hrozenkově nebo na Bzeneckém vinobraní. Soubor vyhrál Folklorolympiádu ve Strážnici, muzika v listopadu natočila CD s prostým názvem Včelaran na kterém se výrazně podílel bývalý tanečník a muzikant Včelaranu Víťa Mach.

V roce 2004 se na hasičském bále v Nedachlebicích objevuje Štrajchkapela, která se na popud Ivana Poláška spojuje s muzikanty z Kněžpolanky a stává se z ní samostatná muzika Štrajch kapela z Kněžpole. Soubor vystupuje na plese VŠ Tomáše Bati ve Zlíně na Moskvě, účastní se Vlčnovských slavností. Na Setkání pod lipů mají vystoupit soubory Botík z Březolup, Cifra z Uherského Hradiště, CM a tanečního soubor Kunovjan, folklorního soubor Lúčka z Kudlovic, CM a soubor Vrtek z Opavy, ale počasí nedovolí vystoupit všem. Na vánoce představuje v Bílovicích a Březolupech soubor pásmo Šťastné je město betlémské, autorkou je Hana Poláková.

V roce 2005 je vedoucím souboru Luboš Dohnal a vedoucí taneční složky Vendula Lapčíková. Soubor vystupuje na oslavách 700. let založení obce Topolná, na Michalských hodech ve Starém Městě, Slavnostech vína v Uh.Hradišti a s vánočním pásmem v Bílovicích a Jarošově. Na „90ce“ proběhl další ročník Setkání pod lipů. V roce 2006, po tradiční lipce, vystupuje soubor v Bílovicích při oslavách 750. výročí založení obce a 640. výročí založení farnosti. V srpnu odjíždí na MFF do Šumperka, ale ne všichni se vrátí... A rok zakončí vánočním vystoupením v Kněžpoli.

V roce 2007 tradiční Setkání pod lipů rozšířilo vystoupení dětských souborů v neděli, soubor vystupoval na MFF v Lázních Bělohrad a MFF v Písku, na Slavnostech vína a dožínkách ve Starém Hrozenkově. V roce 2008 na lipce zabodoval Sudovjan se svým netradičním pojetím. Soubor se zúčastnil MFF v Plzni, Kopaničářských slavností, vystupoval ve Slavičíně, na Vinobraní v Bzenci a s bílovským panem farářem navštívil jeho rodné Polsko. Ve včelařském sále kultury jsme zakončili rok Vánočním večerem, který připravila Vendula Lapčíková.

V roce 2009 je novou vedoucí souboru Eliška Orálková a soubor vystupuje v Popovicích na Jarmarku řemesel a festivalu Moravské chodníčky v Napajedlích. Probíhá již 7.ročník Setkání pod lipů. Soubor se účastní mezifarního dne v Bílovicích a Slavností vína v Uh.Hradišti.


Rok 2010 se nese ve znamení oslav 50. výročí založení souboru. Setkání pod lipů se účastní všechny generace, které za tu dobu prošly taneční nebo hudební složkou. Vzniká také CM Mladý Včelaran. Soubor účinkuje na velikonočním vystoupení ve Velkých Bílovicích, v Luhačovicích na otevírání pramenů spojeném s výukou tanců, v Praze ve Valdštejnském paláci a v Bílovicích na Mezifarním dnu. Konec sklizně oslavil Dožínkami v Kroměříži a na Slavnostech vína.

V roce 2011 představuje Včelaran svůj faňkový muzikál Kominíčkův zlý sen, dále vystupuje na slavnostním otevírání cyklostezek na Uherskohradišťsku, v Bílovicích uvádí komponovaný pořad „Ten bílovský zámek“ jehož autorem je Jaroslav Hubáček a zúčastní se mezinárodního folklorního festivalu Bracciano Castle v Itálii. Publikum baví na Slavnostech vína v pořadu „Šenkérko, nalej vína“ a také ve Včelarech ve svém Vánočním večeru.

Ani v roce 2012 Včelaran nezanevřel na místo svého vzniku – ve Včelarech tradičně doprovází košt slivovice a fašaňkovu zábavu a opět se zapojuje do Včelarského židlíku. Letos slavíme už desáté Setkání pod lipů. Následuje MFF Klatovy, Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů Zlín a Slavnosti vína, kde Včelaran mimo jiné vystupuje v pořadu „Vítejte v Uherském Hradišti“. A v zámeckém parku Včelaran poprvé vystupuje s bílovským chrámovým sborem se svým Vánočním zpíváním.


Autorem textu je Miroslav Lapčík a Věra Dovrtělová. Zdrojem jsou především pečlivě vedené kroniky souboru - děkujeme tedy všem, kteří se na psaní kronik podíleli.

Youtube trailer
zpět nahoruVýběr akcí filtrem

Zajímá mě

Pustí mě tam?

Mám na to?

Mám čas?

Potvrďte kritéria filtru

Zvolte datum

Od

červenec 2024

po18152229
út29162330
st310172431
čt4111825
5121926
so6132027
ne7142128

Do

srpen 2024

po5121926
út6132027
st7142128
čt18152229
29162330
so310172431
ne4111825
Potvrďte vybrané odbobí